English version

За нас

ЕТ Фотоника - Иво Ников е специализирана в предпечатната подготовка и отпечатването на материали в областта на рекламата - карета, флаери, плакати, брошури, талони, календари и др.; фирмената акциденция - бланки, визитки, пликове, папки и др.; периодиката - бюлетини, брошури, списания, каталози, вестници; издателската дейност - научнопопулярна, учебна, учебно-справочна и художествена литература; електронни книги (e-books) - преформатиране на съществуващи файлове за електронна публикация или създаване на електронни книги (e-books) от самото начало - във формати epub и azw (mobi). От 2006 г. ЕТ Фотоника - Иво Ников е сред основните партньори на Рекламна агенция Очи.

Антична литература - корица

Петото, поправено и допълнено издание на

Антична литература -
учебно помагало

вече е на пазара, издадено от "Изток-Запад".

За заявки можете да се обадите на тел.: 02/946 35 21 или да пишете на електронната им поща.

Повече за това издание - новия ни раздел на сайта.


Услуги

Предлагаме цялостно обслужване на клиентите в областта на предпечата и печата - от идейния проект до доставката на отпечатаните материали. Извършваме следните услуги:

За улеснение на нашите клиенти създадохме секцията Често задавани въпроси, където се опитваме да дадем задоволителен отговор на най-масовите запитвания, с които сме се срещали в нашата работа.

За клиенти и колеги, които имат по-обширни интереси в областта на предпечата, печата, рекламата и издателската дейност сме създали секцията Съвети, където сме публикували голяма част от нормативните документи, уреждащи тези дейности, основни понятия и термини, алгоритми за работа и добра производствена практика.

Информацията в сайта се допълва и от фирмения блог, който се обновява перодично и където можем да поддържаме пряка връзка с нашите клиенти и колеги по проблеми от общ интерес.