Често задавани въпроси

 

Набор

Илюстрации

Реклама

Печат

Фирмена акциденция

Издателска дейност

Електронни книги (e-books)

 

Набор

Колко знака събира една наборна страница, написана на Word?

Зависи от настройките на размера на страницата, на полетата, на големината на шрифта (кегел, Font Size) и разредката (Leading, Line Spacing). Ако се използват стойностите по подразбиране – формат Letter, шрифт TimesNewRoman с големина на шрифта 12 пункта и разредка Single, може да се съберат повече от 4000 знака

Какви са изискванията на БДС за стандартна машинописна страница?

Според БДС стандартната машинописна страница се отпечатва на хартия с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и ляво – 2 см, и дясно – 3,5 см. Съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите).

Как да настроя Word, за да имам по 1800 знака на страница?

Програмата трудно може да бъде настроена за фиксиран брой редове и знаци. Ако използвате шрифта по подразбиране – TimesNewRoman, трябва да му зададете големина на шрифта (Font Size) 14 пункта, разредка (Line Spacing) – 1,5 и (евентуално) в папката Character Spacing на диалоговият прозорец Font за Scale да въведете стойност 105%.

Каква е разликата между печатната, авторската и издателската кола?

Печатната кола е свързана с обема на печатното изделие. Стандартно една печатна кола е 16 страници. Според броя на печатните коли се определя и обемът на хартиеното тяло. В зависимост от оформлението и избрания формат една печатна кола може да съдържа различен брой знаци и иилюстрации. За разлика от нея авторската кола е свързана с измерването на обема на ръкописа. Една авторска кола съдържа 20 000 знака текст или 350 реда стихотворен текст, или 1500 кв. см. илюстрации. Издателската кола от своя страна също е условна мерна единица. Тя служи за планиране и измерване на обема на печатната продукция. За една и.к. се приема площта, отпечатана на едната страна на лист 600х900 мм (или печатна кола с формат 600х900/16). В зависимост от формата на изданието обемът му се преизчислява в и.к. с помощта на коефициент, умножен по печатните коли. Условната издателска кола (УИК) съдържа 40 000 знака или 500 реда стихотворен текст, или 3000 кв. см илюстрации.

Има ли стандарти, свързани с набора и предпечтната подготовка?

Да, това са:

 • БДС 6543:1985 "Вестници"
 • БДС ISO 6357:2004 "Документация. Заглавия на гърба на книги и други издания"
 • БДС ISO 2145:1999 "Документация. Номериране на разделите и подразделите в писмените документи"
 • БДС 824:1974 "Знаци коректурни"
 • БДС ISO 1086:2002 "Информация и документация. Заглавни листове на книги"
 • БДС ISO 4:2004 "Информация и документация. Правила за съкращаване на заглавни думи и заглавия на публикации"
 • БДС EN ISO 9706:2000 "Информация и документация. Хартия за документи и печатни издания. Изисквания за устойчивост на стареене" (ISO 9706:1994)
 • БДС 3538:1989 "Книги, брошури и списания"
 • БДС 1591:1975 "Математически знаци и правила за набиране на математически формули"
 • БДС 7765:1987 "Оригинали за полиграфическо репродуциране. Технически изисквания"
 • БДС 8200:1987 "Оригинали текстови авторски и издателски. Технически изисквания"
 • БДС 5180:1983 "Печатни пропагандни и рекламни изделия",
 • БДС 1596:1973 "Транслитерация на българските думи с латински букви"

Нагоре

Илюстрации

 

Каква е разликата между векторни и растерни илюстрации?

Растерните илюстрации се състоят от матрица от пиксели, изграждащи изображението, докато при векторните то е изградено от математически описани криви на Безие. Затова векторните графики могат да бъдат мащабирани с големи стойности. Повече за типовете графики и файловите им формати можете да прочетете тук.

Какво е резолюция?

Разделителната способност, или резолюцията, е параметър, показващ броя на пикселите на квадратен инч (dots per inch - dpi), които формират изображението. Резолюцията е пряко свързана и с размера на изображението. При едни и същи размери, изображението с повече пиксели на квадратен инч е по-качествено.

Какво е RGB и CMYK?

Това са цветови модели.  RGB се използва основно за цветовете при мониторите и интернет, докато CMYK се използва в печатарската промишленост. Повече за цветовите модели можете да прочетете тук.

В какъв цветови модел да работя?

Ако работите за интернет приложения – използвайте RGB. Ако трябва да представите вашите неща за печат, независимо с какъв цветови модел сте работили, вашите файлове трябва да бъдат в CMYK.

Свалих си илюстрация от интернет – става ли да я използвам в реклама?

Първо – трябва да сте убедени, че въпросната илюстрация не е обект на авторско право. Второ – в интернет обикновено илюстрациите са с резолюция 72 или 96 dpi. За да разберете дали е достатъчно голяма, трябва да промените резолюцията поне на 225 dpi и да видите дали новите размери са ви достатъчни. Например: илюстрация с размери 600х800 пиксела (px) при разделителна способност от при 72 dpi има размери 21,17х28,22 см. За 225 dpi илюстрацията вече е 6,77х9,03 см, а при 300 dpi - 5,08х6,77 см.

Нагоре

Реклама

 

В какъв формат да изпратя рекламата до вас?

Имате няколко варианта. Предпочитанията формат е EPS. Желателно е да бъде записан с изображение за предварителен оглед (preview) и шрифтовете, използвани за надписи да бъдат обърнати в криви (curves или outlines). Можете да изпратите реклама като PDF, TIFF или JPG
Ако изпращате редактируем файл – за QuarkXPress или InDesign, добре е да използвате командата Collect for Output (за QuarkXPress) или Package (за InDesign) и да включите освен файла, илюстрациите и използваните шрифтове. Повече за файловите формати при илюстрациите можете да прочетете тук.
Ако изпратите редактируеми файлове като AI, CDR, PSD, също е добре да включите при изпращането и използаните шрифтове в рекламата.

На каква резолюция на изпратя рекламата?

Зависи от изданието. За вестници може да бъде и 150 dpi. Но за списания или каталози е желателно да бъде в рамките между 225 и 300 dpi.

Какво значи реклама „на живо”?

Илюстрациите и рекламите могат да бъдат помествани в изданието както в рамките на печатуемото поле, така и „на живо” – в този случай те излизат извън рамките на наборното поле и се поместват до границите на формата на изданието.

Какво е това обрязан и необрязан формат?

След като се отпечатат, изданията биват обрязвани с тристранен нож. Обикновено за нож се оставят между 3 до 5 мм отгоре, отдолу и от външната страна на страницата. Затова, ако трябва да предоставите реклама или илюстрация, която ще бъде поместена „на живо”, ще трябва да предвидите допълнително няколко милиметра по краищата за нож. Например: ще помествате реклама в издание с размери в обрязан формат 210х280 мм. Ако са ви казали да оставите по 3 мм за нож, тогава сметката е следната – ширина - 210 + 3 мм за отляво или отдясно (добре е да знаете на четна или нечетна страница ще бъде рекламата), и височина - 280 + 6 мм. Значи вашата реклама в необрязан формат ще бъде 213х286 мм. Ако ще се отпечатват еднолистови материали, например флаери, плакати или др., но обрязването ще бъде не от 3, а и от четирите страни.
Внимание! Не разполагайте близо до границата за ножовете текстове или важни визуални елементи, защото могат да бъдат отрязани.

Нагоре

Печат

 

Какво е фирфарбен?

Фирфарбен (нем. vier Farben) означава четирицветен, или пълноцветен, печат. В печатната индустрия се използва цветовият модел CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). Цветните илюстрации се отпечатват с помощта на четири мастила – синьо (Cyan), пурпурно (Magenta), жълто (Yellow) и черно (blacK).

Какво означава 4+0, 1+1 и т.н.?

Тези означения указват каква е цветността на отпечатвания лист – първата цифра е за лицето на листа, а втората – за гърба. 1+0 означава един цвят на лицето (най-често черен) и без печат на гърба. 1+1 – печат с един цвят и на лицето, и на гърба. 2+0 – два цвята (обикновено черен и някакъв допълнителен) на лицето и без печат на гърба. 4 – означава пълноцветен печат (4+0 – пълноцветно лице и без печат на гърба, 4+4 – цветен печат и на лицето, и на гърба).

Какво е спот цвят?

Спот цвят (spot color) е цвят, който при цветоотделяне създава отделен (извън CMYK) филм. Като спот цвят може да бъде дефиниран от програмата за предпечат както обикновен цвят, на който му е зададено да не се разлага по CMYK, така и каталожен цвят – да речем Pantone. Например в публикацията има червено, съставено от по 100% Magenta и Yellow. Нормално при цветоотделяне се получават 2 филма за него - Magenta и Yellow, но ако се дефинира като spot,  тогава за този цвят ще има отделен филм.

Какво е пантонски цвят?

Освен стандартните CMYK цветове в печатниците се използват и готови каталожни цветове. Най-популярни у нас са цветовете пантон (Pantone colors). Обикновено те се печатат като допълнителен пети цвят, но в зависимост от задачата може всички цветове за отпечатване да бъдат pantone. Повече за каталожните мастила можете да прочетете тук.

Какво е щанцоване?Щанцоване и биговане

За изработката на някои полиграфически изделия с по-сложна форма е необходимо след отпечатване да бъдат щанцовани (die cutting), тоест изрязани по желаната форма. За целта се използва щанца, която представлява инструмент с остра метална лента, огъната според очертанията на крайното изделие.

Какво е биговане?

При биговането (creasing) с помощта на тъп нож и натиск се фиксират местата, където изделието ще бъде прегъвано.  То също се извършва след отпечатване на изделието.

 

Какво е ламиниране?

Ламинирането (laminating) е процес при който върху отпечатаното изделие по термичен път се полага защитно фолио. Използва се най-често при отпечатване на корици, папки, баджове, календарчета, визитки и др.

Какво е преге?

Преге (embossing) е процес, при който с помощта на две клишета се постига релефен отпечатък върху печатния материал. Използва се често при направата на тефтери.

Какво е топъл печат?

При топлия печат (hot stamping) върху отпечатания продукт с помощта на загрято клише се нанася специално фолио (най-често златно или сребърно) и се получава релефен ефект.

Какво е тампонен печат?

Тампонният печат (pad printing) позволява отпечатване върху триизмерни обекти. Мек силиконов тампон взема изображението от намастилено релефно клише и го пренася върху обекта за печат.

Нагоре

Фирмена акциденция

 

Какво е акциденция?Формати пликове

Аксиденция - от лат. accidentia — случай, случайност (stationery), е печатна продукция с малък тираж. Включва визитки, бланки, пликове, папки, плакати, обяви, грамоти и т.н.  Обикновено фирмената аксиденция включва триадата визитка-бланка-плик, които имат единно оформление.

Какви са размерите за фирмената аксиденция?

Визитката стандартно е с размери 90х50 мм при хоризонтален вариант или 50х90 мм при вертикален.
Бланката – стандартно отговаря на формат А4 (210х297 мм). Повече за хартиените формати А, В и С можете да прочетете тук.
Пликовете имат няколко популярни формата:
DL – 220х110 мм (т.нар. американски формат);
C6 – 162х114 мм;
C5 – 229х162 мм;
C4 – 324х229 мм;
B4  – 353х250 мм.

Какво е фирмена идентичност?

Фирмената (или корпоративна) идентичност (Corporate Identity) от маркетингова гледна точка е лицето на фирмата. В това "лице" най-общо се причисляват логото, запазените цветове и шрифтове, допълнителните графични елементи

 

 

 

 

 

 

Нагоре

Издателска дейност

 

Искам да издам книга. Колко ще ми струва?

Това е един от най-дългите и сложни въпроси, който се състои от множество променливи и съответно отговори. Производствените разходи по една книга се формират от няколко показателя - предпечат, печат, реклама, склад, търговски отстъпки. По-надолу ще се спрем по-подробно на отделните пера.

Предпечат

В предпечата влизат набор на текст; сканиране (или заснемане) и обработка на илюстрации; създаване на макети; наливане на текста и оформление на страниците; създаване на съдържание, библиография, азбучни показалци и др.; стилово редактиране, коригиране, отпечатване на паус или филм (напоследък се наложи масово технологията CTP - Computer to Plate). В последните години започнат усилено да се налагат и електронните книги (e-books). Така че заедно с предпечата на хартиеното издание е добре да се планират средства и за изработката на електронен вариант на книгата. При електронните книги е добре да се предвиди и разход за създаването на DRM или друг вид защита на файловете.

Печат

При печата влияние оказват: тиражът, форматът на изданието, типа на хартията на тялото и картона на корицата, типът подвързия, допълнителни печатни процеси, като печа с допълнителни цветове, лакиране, биговане, топъл печат и др. Трябва да се обърне внимание и на факта, че при печата има фиксирани и плаващи разходи. Фиксираните разходи не се променят в зависимост от тиража, но сумата от тях се разпределя върху целия тираж. Така по-високият тираж излиза с по-ниски производствени разходи за една бройка. Към тези разходи спадат например подготовката на плаките за печат - техният брой зависи само от броя страници, които трябва да се печатат, но не и от тиража на изданието.

Реклама

При калкулацията на разходите е добре всеки издател - професионалист или любител, да предвиди определена сума за промоция на изданието - за изработка на плакати, флаери и друг мърчандайзинг, свързан с изданието, както и платена реклама в средствата за масова комуникация, екземпляри за водещите на рубриките за нови книги, представяне в блоговете за книги и т.н.

Отстъпки

Една от най-честите грешки при калкулацията, най-вече на любителите издатели, е липсата на включен процент за книготърговците. Тези стойности никак не са малки и могат да достигнат до 40% (или повече) от цената на коричната книга. При електронните книги отстъпката може да достигне и до 50%, но при нея това се компенсира от по-ниските производствени разходи.

Как да калкулирам цената на книгата си?

Това е обширна тема и има доста издадени книги за издателския бизнес. Но на първо време, най-вече за любители, издаващи свои книги, може да се предложи един опростен вариант - сумата на общите разходи от предпечат, печат и реклама трябва да се умножи по 3,5. С две думи - да не превишава 30% от коричната цена, в която влизат и авторският хонорар, отстъпката за книготърговците (която може да достигне до 40 и повече процента от коричната цена) и печалбата за самия издател.

Какъв е хонорарът за автора?

Член 47, алинея 3 от Закона за авторското право гласи "на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението". Ако авторът е особено популярен и държите на всяка цена да сключите договор с него - тогава могат да се договорят и допълнителни клаузи, като процент от всяка продадена бройка и т.н.

Трябва ли да си извадя ISBN за книгата?

Ако желаете да съществувате за света на библиотеките - да. ISBN ( International Standard Book Numbering) e 13-цифров код за международно стандартно означаване на книгите. За целта трябва да отидете до Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий", откъдето ще ви дадат баркод за изданието. По-подробно за ISBN и ISSN (за периодичните издания) можете да прочетете в сайта LiterNet. Ако желаете, можете да генерирате безплатно получения ваш баркод тук.

Класическа или дигитална печатница да използвам?

Зависи от нуждите ви. Ако книгата ще бъде в голям тираж - офсетовата печатница е по-изгодна. Ако обаче книгата е доста обемна, а пък тиражът е твърде малък, то дигиталната печатница често пъти е по-добрият избор.

Нагоре

Електронни книги (e-books)

Какво е електронна книга?

Най-общо книга или брошура, чийто текст и илюстрации са преобразувани в дигитален формат и могат да бъдат възпроизведени от електронно устройство: персонален компютър, мобилен телефон, четец за електронни книги, като Amazon Kindle, Pocketbook, Barnes & Noble Nook и др. В днешно време все повече книги биват създавани направо в дигитален формат, без да е отпечатвано хартиено копие. Сред възможностите на съвременните електронни книги са: вграждане на изображения, съдържание, служещо и за навигационно меню, бележки под линия, търсене по ключова дума, отбелязване на пасаж, търсене на речниково определение на дума, възпроизвеждане от гласов четец и др.

Какви са предимствата на електронната книга?

Преди всичко - не заема място в къщата (в паметта на един четец могат да се съхраняват стотици книги, които в хартиен вариант биха заели няколко десетки рафта).
По-евтини са и могат да бъдат изтеглени директно от сайта на елктронната книжарница или на издателството.
Възпроизвеждането на текста може да бъде настроено - докато в хартиените книги шрифтът като тип и размер е фиксиран веднъж завинаги, тук може да се променя според желанието на читателя. Нещо, което е особено удобно за хора с по-слабо зрение.
По-новите модели електронни четци позволяват книгата да бъде четена на глас от самия четец - което ще улесни изключително хората със сериозни проблеми на зрението.

Може ли да правя отметки в книгата?

Да, възможно е да се правят отметки, които да позволявят бързо намиране на определено място.
Може да се маркират определени абзаци, както и да се пишат кратки бележки (някои от четците разполагат с пълноценни qwerty клавиатури).

Поддържат ли се бележки под линия, таблици, графики и формули?

Да - бележките под линия са форматиране като хиперлинкове и позволяват бърза навигация между бележката и поясняваната дума.
Таблиците, графиките и формулите също могат да съществуват в електронните книги, но засега като вградени илюстрации.

Има ли разлика дали ще чета с таблет или с четец за електронни книги?

Да. Таблетът е модификация на преносим компютър и той също е с LCD монитор. Предимствата са му, че е цветен и поддържа по-висока разделителна способност. Недостатък - малък живот на батерията и по-бърза умора на очите от екрана.
Четците на електронни книги са с черно-бял екран с по-малка разделителна способност, но за сметка на това издържат повече време с едно зареждане. Технологията на екрана е e-ink, която е с много по-слабо излъчване от LCD мониторите и по-малко уморява очите.

Има ли значение в какъв формат ще чета книгата?

По принцип повечето четци се справят добре с най-популярните формати за електронни книги. Все пак има и някои особености - Amozon Kindle не четат едни от най-популярните формати - epub и Fb2 (последният не се чете и от Barnes & Noble Nook). За сметка това използват свой собствен формат - azw, който пък не се чете от другите четци.
Иначе формати txt, doc, pdf, html се четат практически от всички четци.