Транслитерация на българските букви

 

Системата за транслитериране на български букви с латински е обсъдена и приета от Научния съвет на Института за български език при БАН и е одобрена от Министерския съвет на Р България по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа.  С нея са съобразени законовите актове на МВР (Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука), на МВнР (Комисия по антарктическите наименования) и МРРБ (Наредба № 3 за транслитерация на българските географски имена на латиница).

Азбука

Главни букви

А - A; Б  - B;  В - V;  Г - G ; Д - D ;  Е - E; Ж - Zh; З - Z;   И - I ; Й  - Y;  К  -K;  Л - L;  М - M;  Н  - N;  О - O;  П - P;  Р - R;  С - S;  Т - T;  У - U; Ф - F; Х - H;  Ц  - Ts;  Ч - Ch;   Ш - Sh;   Щ - Sht;  Ъ - A;   Ь - Y;  Ю - Yu;  Я - Ya

Малки букви

а - a; б - b; в - v;  г - g;  д - d;  е - e;  ж - zh;  з - z;  и - i;  й -  y;  к - k;  л - l;  м - m;  н - n;  о  - o;  п - p;  р - r;  с - s;  т - t;  у - u;  ф - f;  х - h;  ц - ts;  ч - ch;   ш - sh;   щ - sht; ъ - a; ь - y; ю - yu; я - ya

Съчетания на букви

"дж" - dzh, напр.: Добруджа - Dobrudzha

"дз" - dz, напр.: дзвер - dzver

"ьо" - yo, напр.: синьо - sinyo

"йо" - yo, напр.: Йовков - Yovkov

"-ия", когато е в края на думите - "-ia", напр.: София - Sofia

"-ия", когато не в края на думите - "-iya", напр.: Дияна - Diyana

Особени случаи

Името България се предава съгласно традицията - Bulgaria.

"ev", когато се отнася за Европа или европейски - eu, напр.: Европа - Europa.

Географски термини, които са част от названието се транслитерират, напр.: Стара планина - Stara planina, но термини, които не са част от названието, се превеждат, напр.: нос Емине - cape Emine.

Небългарски собствени имена с латински произход, представляващи географски имена, се изписват с оригиналното им име на латиница, напр.: Томпсън - Thompson, но имена с друг произход се превеждат, напр.: Тотлебен - Totleben.