Нормативна уредба, свързана с рекламата и предпечата


В тази част ви предлагаме част от нормативните документи, които са свързани по един или друг начин с рекламата и предпечатната дейност. Тъй като някои нормативни актове са твърде дълги, тук са публикувани само частите, отнасящи се пряко към рекламата и предпечата, а за целите текстове се дали препратка към външни сайтове.

Закон за защита на потребителите - глава 3. Заблуждаваща и сравнителна реклама.
Пълният текст на закона можете да прочетете тук.

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях - Раздел II. Общи изисквания към етикетирането на аерозолните флакони.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла - Раздел II. Общи изисквания към продуктите от кристални стъкла, етикетиране и пускане на пазара.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.

Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти - Раздел II. Изисквания към наименованията на текстилните продукти и Раздел III. Етикетиране на текстилните продукти.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.

Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки - Раздел II. Изисквания при етикетирането
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.

Справочник на българския потребител - издание на Българската национална асоциация на потребителите