Графики и връзкиАнтична литература - корица

 

В този раздел предлагаме на вашето внимание част от схемите, с които графично са илюстрирани главите и приложенията, както и цитираните в книгата интернет връзки.

Първите 9 графики са посветени на родословните връзки в старогръцката митология. За основа е използвана "Теогония" на Хезиод. Стрелката означава, че потомците на божеството са посочени в друго родословие, а двойната линия — брачна връзка.

Последната графика представя 2 варианта на разположението на изображенията върху щита на Ахил. При първия вариант сцените от живота на хората са разделени на 12 сектора следващи един след друг, а при втория - сцените са разделени на 3 концентрични кръга. Доколкото в поемата не е указана изрична подредба, то и двата варианта могат да бъдат използвани при тълкуване на символиката в щита.

Генеалогия на гръцките богове (по Хезиод)

1. Космически и нормативни сили

2. Първо поколение божества

Поколение на Понт

3. Второ поколение божества (Поколение на титаните)

Поколение на Океан

Поколение на Кой

Поколение на Япет

Поколение на Хиперион

Поколение на Крий

Поколение на Кронос

4. Трето поколение божества (Поколение на олимпийските богове)

Генеалогия на героите от Троянския цикъл

1. Троянци

2. Ахейци

Генеалогия на героите от „Прикованият Прометей“

Генеалогия на героите от Тиванския цикъл

Щитът на Ахил

Интернет връзки

Текстове

Google Books

Най-големият онлайн ресурси за текстове, включително и на български език.

Project Gutenberg

Един от най-големите сайтове с онлайн текстове. Съдържа и автори от гръко-римската античност. На английски език.

Perseus Project

Съдържа почти всички антични текстове на гръцки и английски език, много коментари и изследвания, фотографски архив от музейни експозиции. На английски език.

Проект „Тезей”

Електронен корпус от български преводи на старогръцки произведения, дело на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. „Климент Охридски“. На български език.

Romulus Bulgaricus

Двуезична електронна библиотека за латинска литература на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. „Климент Охридски“. На латински и български език.

Общи сайтове

Encyclopedia Britanica

Онлайн сайт на най-известната енциклопедия в света. На английски език.

Wikipedia

Wikipedia BG

Най-популярната съвременна онлайн библиотека.
Заб. Макар да има модератори, информацията от нея трябва да бъде ползвана предпазливо и след сверка с авторитетни източници.

Сайт на Reed College, посветен на гръко-римската култура, включващ материали за епоса и драмата. На английски език.

Classics at Temple

Сайт на Department of Greek, Hebrew and Roman Classics at Temple University, съдържащ множество ресурси за Древна Гърция и нейната култура. Има и доста добри разработки за старогръцката драма. На английски език.

About

Чудесен портален сайт, където могат да се открият много полезни факти за гръко-римската античност. На английски език.

The classics page

Добър сайт с няколко раздела, включващи основни персонажи от старогръцката митология — Oedipus’ Page, Odysseus’ Page, Achilles’ Page и т.н. На английски език.

Internet Sacred Text Archive

Онлайн архив от книги, посветени на митовете и свещените текстове. На английски език

Митология

Greek Mythology Link

Един от най-големите ресурсни сайтове за гръцка митология. Има варианти на английски и испански език. Съдържа карти, генеалогии, митове, герои.

Theoi Project

Сайт, посветен на гръцките божества. На английски език.

Greek Mythology

Сайт, за гръцката митология с богат речник за имена, места и същества.

Mythweb

Съдържа раздели за богове и герои с кратко представяне на сюжетите на митовете за тях. Има и обособена енциклопедия. На английски език.

The Encyclopedia Mythica

Онлайн енциклопедия, съдържаща материали, разделени в 6 секции: Mythology, Folklore, Bestiary, Heroes, Image gallery, Genealogy. Има и препратки към оригиналните текстове. На английски език.

Myths & Legends

Ресурсен сайт за световните митове и легенди, включително старогръцката митология. На английски език.

GreekMythology

Богат сайт, включващ разделите: Olympian Gods, Titans, Other Gods, Myths, Creatures, Figures, Places, Heroes, Online Books, Classic Literature. На английски език.

Classical Myth: The Ancient Sources

Сайт на Department of Greek and Roman Studies, University of Victoria. Съдържа много информация за гръцката митология на базата на оригинални текстове. Има и богат снимков материал. На английски език.

Драма

Didaskalia

Посветен е на историята на старогръцкия и римски театър. На английски език.

AncientGreece

Раздел на сайта Ancient Greece, посветен на старогръцкия театър.

Ancient  Greek  Theatre

Гръцки сайт, посветен на театъра. На английски език.

The Ancient Theatre Archive

Сайт на американския Whitman College, посветен на на старогръцкия и римски театър. Съдържа подробна карта с локации и изображения всички открити досега театри. Има и богат речник с термини. На английски език.

Theatre History

Съдържа богата база данни от връзки и статии, посветени на старогръцкия и римски театър. На английски език.

Меандър