Архив на категория: Uncategorized

Равнииис!

Типове подравняване

Днес ще кажа няколко думи за подравняването на абзац (Align­ing a Para­graph). И в QuarkX­press, с в Adobe Inde­sign имате няколко опции за подравняване, като можете да ги задействате по няколко начина — от размерната палитра, от лентата с менюта или с клавишна комбинация. Най-общо казано имате 5 начина да подравните един абзац — ляво подравнен, дясно, центрирано, двустранно и засилено двустранно. Adobe InDe­sign предлага малко повече опции за подравняване, но за това по-късно. Като начало — как да подравняваме абзац в QuarkXPress.

От менюто Style
Подравняване от менюто StyleИзберете командата Align­ment. Тя има пет опции: Left за ляво подравняване, Right ­ - дясно, Cen­tered ­ - центрирано, Jus­ti­fied ­ - двустранно подравнен, Forced ­ - засилено двустранно подравнен. Щракнете върху желаната от вас.
Лявото подравняване е подходящо, ако набирате текста директно в QuarkX­Press, защото нямате възможност да сричкопренасяте. Може да го използвате за заглавия и за уводни абзаци. Напоследък лявото подравняване си пробива път у нас и за основни текстове, въпреки че е типично по-скоро за англоезичните държави.
Дясното подравняване се използва обикновено за уводни абзаци, за представяне авторите на материалите в периодичните издания, текст под снимки, полета със справки или друг неосновен текст.
Центрираното подравняване се използва предимно за заглавия, подзаглавия или по-особено оформен текст (примерно в кръгло поле).
Двустранното подравняване е най-популярното у нас. Използва се за основните текстове в книгоиздаването и периодиката. Ако текстът на кирилица не е сричкопренесен, е възможно да се появят твърде големи интервали между думите.
Засиленото двустранно подравняване е доста странна опция — ­ за какво ви е последният ред от абзаца, който е изпълнен до средата, също да се подравни по двата края, при това с огромни интервали между думите?! Все пак, ако имате материал, който продължава на друга страница (в периодиката) и се разкъсва абзац, можете да използвате тази опция, за да подравните последния ред (разбира се, ако последната дума е близо до дясната граница).
Подравняване от диалогова кутияВтори начин да зададете подравняването, е с командата For­mats, извеждаща диалоговия прозорец Para­graph Attrib­utes. От полето срещу Align­ment (страница For­mats) задайте необходимото подравняване.
От размерната палитра
Подравняване от размерната палитраОтляво до иконите за промяна на шрифта имате пет икони за промяна на подравняването на абзаца. На първия ред отляво са: ляво, центрирано, дясно, а отдолу са двустранно и засилено двустранно подравняване.
От клавиатурата
Можете да използвате следните комбинации за подравняване: Ctrl+Shift+L ­ — ляво, Ctrl+Shift+C ­ — центрирано, Ctrl+Shift+R ­ — дясно, Ctrl+Shift+J ­ — двустранно и Ctrl+Shift+Alt+J ­ — засилено двустранно.

Подравняване в Adobe InDesign

Вече споменах, че тук възможностите са малко повече. Разполагате общо с 4 опции за двустранно подравняване. В зависимост от подравняването на последния ред  имате двустранно с ляво подравнен ред — Left Jus­tify, с дясно подравнен — Right Jus­tify, с центриран — Cen­ter Jus­tify, и засилено двустранно подравняване  — Full Jus­tify. Но най-голямото удобство тук са допълнителните две опции за подравяване по осовата линия — spine (линията по която се съединяват съседните страници в двустранната публикация). Можете да избирате между подравняване към осовата линия — Align Towards Spine, и срещу осовата линия — Align Away From Spine. Тези две опции са полезни, ако ви се налага да правите елементи, които искате да бъдат с един стил, но с противоположно подравняване на съседни страници — например колонцифри. Ето и един пример. Да речем, искате абзаци от един стил, които на левите страници да са ляво подравнени, а на десните — дясно подравнени. Тогава избирате за този стил подравняване Align Away From Spine.

От палитрата Para­graph

Подравняване от паритрата ParagraphМожете да я изведете на екрана, като изберете командата Para­graph от менюто Type или използвате клавишната комбинация Alt+Ctrl+T. От тази палитра имате достъп до всичките 9 опции за подравняване. Щраквате върху иконата на избраната от вас и абзацът тутакси се подравява (стига, разбира се, курсорът да се намира върху него — не е нужно да се избира целия абзац). Опциите тук са групирани в 3 зони — в лявата зона са ляво, центрирано и дясно подравняване. Следват четирите типа за двустранно подравняване. И вдясно са двете опции за подравняване по осовата линия.

От размерната палитра

Подравняване с размерната палитраИ тук нещата са подобни като при QuarkX­press, но само с една озадачаваща подробност — явно за да спазят симетрията на иконите, липсва тази на двустранното подравняване с дясно подравнен последен ред. Не че е голяма загуба, но да го спомена.

От клавиатурата
Нещата са почти същите, както при QuarkX­Press. Разликата е единствено в комбинацията за засилено двустранно подравняване. Все пак да ги изредя отново:  Ctrl+Shift+L ­ — ляво, Ctrl+Shift+C ­ — центрирано, Ctrl+Shift+R ­ — дясно, Ctrl+Shift+J ­ — двустранно и Ctrl+Shift+F ­ — засилено двустранно.

Предпечатът в дати — 1990–95 г.

1990

През февруари Adobe анонсират версия 1.0 на програмата за обработка на растерни озабражения Pho­to­shop за Mac и Illus­tra­tor 3.0
IBM представят новия стандарт за аналогови видеодисплеи — XGA (Extended Graph­ics Array), позволяващ разделителна способност от 1024x768 пиксела.
Копманията EFI разработва продукта E-Port, по-късно наречен EFI Color
Излиза версия 3 на Ven­tura Pub­lisher - Gold.
Появява се QuarkX­Press 3.0 — въведена е палитрата Measurements
Microsoft представят операционната система Win­dows 3.0
Aplle пускат в продажба Mac­in­tosh IIfx — един от най-бързите МАС-ове за времето си.

1991

Adobe представят програмата за видеоредактиране  Adobe Pre­miere 1.0, както и Adobe Pho­to­shop 2.0 for Mac (Въведени са paths), Adobe Stream­line 2.0, Illus­tra­tor 3 за Мас и Adobe Type Man­ager 2.0. Анонсирана е разработката на Acro­bat (проект Camelot).
Apple пускат на пазара програмата Quick Time и компютъра Apple Mac­in­tosh Quadra 700 — първият Мас с кутия тип tower.
Frac­tal Design създават програмата за рисуване  Painter 1.0
Frame Tech­nol­ogy Corp. анонсират програмата FrameMaker 3.0 — версия и за Windows
Microsoft анонсират Word 5.5 for DOS, както и програмата за предпечат Microsoft Pub­lisher 1.0 for Windows.
Пуснат е в продажба Apple Color One Scan­ner — първият цветен скенер на Apple, максималната  му разделителна способност е 300 dpi и може да сканира илюстрации до формат А4
Corel представят Corel­Draw! 2.0. Добавени са инструментите Enve­lope tool, Blend, Extru­sion и Perspective
Serif Europe Ltd. създават Page­Plus - програма за предпечат под Windows
Поява на версия 5.1 на текстообработващата програма Word­Per­fect, първата работеща под Windows.
Излиза версия  4 на програмата за предпечат Ven­tura Publisher
Apple представят версия 7 на операционата си система Sys­tem
Поява на World Wide Web.

1992

IBM анонсира операционната система OS/2 2.0.
Adobe представят Adobe Pre­miere 2.0 for Mac и Illus­tra­tor 4 за Win­dows (версия 4 за Мас няма).
Aldus анонсират програмата за обработка на растерни изображения Pho­to­Styler 1.0 (разработен от тайванската компания Ulead).
Corel представят Corel­Draw! 3.0. Добавени са програмите Corel PHOTO-PAINT (за обработка на растерни изображения), CorelSHOW, CorelCHART, Mosaic и CorelTRACE
Братята Fred и Richard Krueger създават компанията Fauve Soft­ware
Jasc Soft­ware анонсират програмата за обработка на растерни изображения Paint Shop­Pro 1.0. Програмата работи само под Windows.
Kai Krause създава филтрите за растерни изображения Kai’s Power Tools v.1
Създадена е компанията Macro­me­dia (като обединение на Author­ware Inc. и MacroMind-Paracomp).
Joint Pho­to­graphic Experts Group анонсират JPEG - стандарт за компресия на файлове с растерни изображения
Microsoft представят операционната система Win­dows 3.1, както и Word 2.0 for Win­dows. Същата година анонсират версия 1.1 и за OS2
Поява на програмата за предпечат QuarkX­Press 3.1 — първата версия, поддържаща Windows
Apple представят Power­Book DuoDock — портативен компютър с докинг станция, превръщаща го в настолен компютър

1993

Adobe представят програмата за създаване и обработка на електронни документи Adobe Acro­bat 1.0, Adobe Illus­tra­tor 5.0 for Mac, Adobe Pre­miere 3.0 for Mac и 1.0 for Win­dows. Същата година е анонсиран и файловият формат за електронни документи PDF 1.0 (Portable Doc­u­ment Format).
През февруари Adobe анонсират  AdobePho­to­shop 2.5 — първата версия, която се поддържа и от Mac, и  от Windows
Microsoft пускат операционната система Win­dows NT, Word 6 for DOS и Word 6.0 for Win­dows (номерата и за двете версии се изравняват). Това е и последната версия на Word за DOS. Представена е и Microsoft Pub­lisher 2.0 for Windows.
Corel представят версия 4 на Corel­Draw! Версията включва Corel PHOTO-PAINT, CorelSHOW, CorelCHART, Mosaic и Corel­TRACE.
Излиза последната версия Ven­tura Pub­lisher от Ven­tura Soft­ware — 4.1.1.
Появява се QuarkX­Press 3.2 — първата версия, поддържаща Apple­Script и color management
Corel купуват настолната издателска система Ven­tura. Първата версия с новия собственик е Corel Ven­tura 4.2
Aplle пускат в продажба Mac­in­tosh Cen­tris 61 — един от първите с процесор 68040 и нископрофилна кутия
Intel представят процесора Pen­tium - заради ред съдебни решения се отказват от номерацията х86

1994

IBM анонсира операционната система OS/2 3.0. — OS/2 Warp
Разработен е стандартът за свързване на електронни устройства USB (Uni­ver­sal Ser­ial Bus)
Adobe пускат Adobe Acro­bat 2.0, Adobe Type Man­ager 3.0 и Adobe After Effects 1.0. Павява се и версия 1.1 на формата PDF.
Fauve Soft­ware създават програмата за  рисуване Matisse
Microtec пускат на пазара първия настолен скенер с 600 dpi резолюция — Scan­Maker III
Форматът за изображения JPEG  официално е стандартизиран — ISO 10918–1.
Adobe купуват компанията  Aldus. Представена е новата Adobe Page Maker 5
Apple представя компютъра Power Mac­in­tosh 6100 — първият им компютър с процесор Power PC.
Corel представят версия 5 на Corel­Draw! — последната за Win­dows 3.x. В пакета е и първата версия на Ven­tura, разработена от тях — Corel Ven­tura 5.
Компанията iomega представя първите ZIP Drive с капацитет 100 MB
For­est Ken­ton “Ken” Mus­grave създава програмата за 3D моделиране Bryce 1.0
Frame Tech­nol­ogy Corp. представят FrameMaker 4.0

1995

През януари Macro­me­dia закупуват компанията Alt­sys - създателите на Free­Hand (с първоначално име Vir­tu­oso) и Fontog­ra­pher
Adobe интегрират Acro­bat Reader в уеб браузъра Netscape, анонсират един от първите WISIWIG редактори на HTMLAdobe Page Mill 1.0 for Mac, представят Adobe Illus­tra­tor 6.0 for Mac и 4.1 for Win­dows, както и Adobe Pho­to­shop 3 (Въведени са layers).
Adobe купуват Frame Tech­nol­ogy Corp. и тяхната програма за създаване и обработка на големи документи FrameMaker. Същата година е закупена и програмата Pho­to­shop (дотогава се дистрибутира с лицензно споразумение)
Corel представят версия 6 на Corel­Draw! В пакета са добавени Corel Memo, Corel Presents, Corel Motion 3D, Corel Depth, Corel Mul­ti­me­dia Man­ager, Corel Font Mas­ter и Corel DREAM. Първата 32-битова версия, работеща под Win­dows 95.
Microsoft анонсират операционната система Win­dows 95 и програмата за текстообработка Word 95 for Win­dows (част от MS Office 95), както и Microsoft Pub­lisher 3.0  (Pub­lisher for Win­dows 95).
Apple представят операционната система Sys­tem 7.5. От версия 7.5.1 тя вече се нарича Mac OS. В продажба е пуснат Power Mac­in­tosh 9500 — първият от второто поколение Power PC компютри. Завършена е разработката и за скоростната шина FireWire (IEEE 1394).
Британската компания Xara създава програмата за векторна графика Xara Stu­dio за Win­dows. Лицензирана същата година на Corel, тя излиза под името CorelXara
Fauve Soft­ware създават програмата за обработка на растерни изображения xRes
Macro­me­dia купуват компанията Fauve Soft­ware и техните продукти Fauve Matisse и Fauve xRes