Има ли други цветови модели освен RGB и CMYK?

HSB

При HSB (HSB color model) вместо цветовете имате техните характеристики. Първата е Hue - цвят. Цветовете от спектъра са разпределени в кръг, разграфен в градуси от 0 до 360. Градусите се променят обратно на часовниковата стрелка, като започват от червеното на 0 градуса, жълто — 60, зелено — 120, циан — 180, синьо — 240, магента — 300. Втората характеристика е Sat­u­ra­tion - насищане, а третата — Bright­ness - яркост (и двете характеристики се задават в проценти — от 0 до 100). Hue показва мястото на цвета в цветовия спектър, Sat­u­ra­tion задава наситеността му, а Bright­ness — процента на черно в цвета. При стойности за B = 100%, а за S = 0, независимо каква е стойността на H, имате бял цвят. При стойности на B = 0%, независимо от стойностите на H и S, имате черен цвят.

LAB
LAB (LAB color model) е интересен модел, претендиращ да бъде независим от характеристиките на монитора или изходните устройства. Въведен е през 1931 г. от Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE) — затова можете да го срещнете в литературата и като CIELAB. Съдържа три показателя: L — осветеност (Lumi­nos­ity), a — преход от от червено (red) към зелено (green) и b — от синьо (blue) към жълто (yel­low). Показателят L се задава в проценти, а a и b с числови стойности от –120 до +120. При 100% L и стойности за a и b = 0 имате бял цвят (съответно при L = 0 — черен цвят).
Ако имате файл в RGB и по определени причини не трябва да го конвертирате в CMYK, а искате да го изпратите на друг човек, конвертирайте го в LAB. Това ви гарантира, че файлът ще бъде отворен на друг компютър по същия начин, по който сте го дали. При RGB модела това не е така заради различните монитори и зададени профили. Положението при CMYK е подобно на RGB, но не е добре да се конвертират CMYK файлове поради възможността да са търсени определени насищания на цветовете в проценти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *