Как да пишем числителни редни с римски цифри

Напоследък все по-често срещам плакати, обяви, транспаранти и какви ли  още не източници на послания, където има изписано приблизително следното: “V-та конференция по…” В случая може да е осма, дванадесета, да бъде митинг, събрание и какво ви още не. Общото между тези съобщения е, че са грешни като изписване. В българския правопис като традиция се е наложило изписването на числителните редни с римски цифри. И тъй като те се използват именно и само за това, отпада необходимостта от добавянето на наставка (суфикс) след нея. Ако държите да използвате наставка, тогава трябва да изписвате числото с арабски цифри. В нашия случай: “5-а конференция по…”. Разполагате и с още 2 варианта на изписване. С думи — “Пета конференция по…”, или пък с арабски цифри и точка — “5. конференция по…”. И за да внеса малко смут в цялата история — все пак може след число с римски цифри да се поставя суфикс. Това е допустимо, ако числителното, изразено с римските цифри, е членувано. Например — “това беше споменато на петата конференция по…” би могло да бъде заменено и с “това беше споменато на V-та конференция по…”. В случая “-та” е членна форма на числителното име “пета”.

6 мнения за “Как да пишем числителни редни с римски цифри

 1. Според описаните правила — не. Би следвало да бъде “5. Велико народно събрание” или пък “V Велико народно събрание”. По принцип има малко изключения от изписването на числителни редни с арабска цифра без точка. Например така се пишат датите, ако месецът е изписан — пети декември (пети е числително редно) може да се изпише 5 декември. Но ако са само цифри, тогава се добавя и точка — 5.12.2008. Към изключенията спадат годините и страниците — напр. “за това е споменато на с. 125″ (сто двадесет и пета — числително редно).

 2. Благодаря за отговора, но бих попитал и още нещо.
  Ако изпишем числителното редно с букви се поражда въпроса, кой от двата израза е правилен — “Пето Велико народно събрание” или “Пето велико народно събрание”.

  Следва ли да направим извода, че при редуване на имена на институции, учреждения, събития (собствени имена) и т.н., главната буква се запазва, защото в горепосочения пример.

 3. Благодаря за отговора, но бих попитал и още нещо.
  Ако изпишем числителното редно с букви се поражда въпроса, кой от двата израза е правилен — “Пето Велико народно събрание” или “Пето велико народно събрание”.

  Следва ли да направим извода, че при редуване на имена на институции, учреждения, събития (собствени имена) и т.н., главната буква се запазва.

 4. Ако числителното е предадено с думи, то се изписва с главна буква независимо дали е пред съществителното, или след него — в случая Пето Велико народно събрание или пък Иван Асен Втори. При това главната буква на съществителното се запазва. Но при изписването с цифри забележката ви е уместна — би следвало съществителното да бъде изписано с малки букви “V велико народно събрание”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *