Писане на формули в Quark

Описаният по-долу урок е за Qau­rkX­press, но същите неща можете да приложите и в InDesign.

Често в техническите книги можете да се сблъскате с формули, от които да ви настръхнат косите. Но в повечето случаи можете да се справите с този проблем без особени вълнения. Един от вариантите е да си инсталирате XTen­sion за правене на формули. Но ако разберете, че го продават на цената на запазен Golf (например Math­Set­ter е на скромната цена от 790 долара), бързо ще се откажете от тази идея.
Другият вариант е да използвате редактора на формули в MS Word for Win­dows и да ги импортирате през клипборда като илюстрации. Но невинаги това решение работи коректно и понякога могат да ви “изгърмят” шрифтовете.
Остава третият вариант ­ да си наберете и оформите формулите на ръка в QuarkX­Press. Вярно е, че това е трудоемка работа, но, от друга страна, имате пълен контрол върху всички параметри на знаците, а това никак не е малко особено ако имате капризни редактори, които се формализират за всяка променлива.
Формулата, която виждате в примера, е създадена именно в QuarkX­Press. Ето как става това.
Първо, ориентирайте се колко реда ще ви бъдат необходими за формулата. Ако имате дроби ­ значи ще ви трябват поне 3 реда, но за по-прегледно е добре да имате по един ред отстъп отдолу и отгоре на формулата ­ та значи 5 реда. За да доближите редовете на числителя и знаменателя, задайте на формулата лединг по-малък от кегела ­ ако знаците са с кегел 10 пункта, то ледингът може да бъде 8 пункта. Изпишете необходимите знаци за числителя и знаменателя.
За знаци от гръцката азбука, използвайте латински букви, за които после ще зададете шрифт Sym­bol (или Greek­Math, или нещо от сорта) ­ дано да имате такъв. Знаците “+”, “­-”, “=” трябва да имат интервали и от двете страни. Колкото до знака “­-”, изписвайте го със знака за минус (който като дължина е между дефиса и тирето).
Променливите обикновено се изписват с курсив (но не и числата и гръцките букви).
От Pref­er­ences е желателно да сте настроили Super­script и Sub­script на 80% от височината на стандартната буква ­ така долните и горните индекси ще бъдат с по-малки знаци от нормалните. Скобите, които обхващат дробите, обикновено са по-дълги ­ след като сте ги изписали, изберете отварящата скоба и щракнете на командата Char­ac­ter от менюто Style. От появилия се прозорец изберете за Scale опцията Ver­ti­cal и задайте стойности меду 200 и 300% (в зависимост от броя редове, влизащи между скобите). Повторете операцията и със затварящата скоба. Може да се наложи да свалите надолу получените скоби с минусови стойности в Base­line Shift от прозореца Char­ac­ter Attrib­utes или с клавишната комбинация Ctrl+Alt+Shift+(. Дробната линия можете да получите и от редица тирета, за които да зададете тракинт –30 и те се превръщат в линия — това е по-удобно от изчертаването на линия, защото така те се преместват  при нужда заедно с формулата.
За елементи като корен е добре да си създадете готови форми, които да добавите в библиотека и да ги вземате оттам при нужда. За да направите знак за корен, използвайте инструмента за изчертаване на линии. След като го изчертаете, можете да добавите и празно текстово поле отгоре за евентуален степенен показател (не повече от 5-­6 пункта). Групирайте всичко и го добавете в библиотеката. Удачно е да имате варианти за знак на един ред и знак на 3 реда ­ за дроб.
Знакът за сума си е обикновено главно S в шрифт Sym­bol, който е с големина на буквата няколко пункта повече от нормалния кегел. Знаците отгоре и отдолу на сумата съответно се намират на първия и третия ред на формулата и са не повече от 6 пункта. Знакът за вектор също не е особено сложен ­ поставяте след буквата стрелка от шрифта Sym­bol, повдигате я нагоре с Base­line Shift (Ctrl+Alt+Shift+)) и като намалявате тракинга, закарвате стрелката над нея. Най-накрая с инструмента за изчертаване на ортогонални линии изчертавате и дробните линии.
С което формулата е напълно готова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *