Как да оформим книга

Изключително погрешно е мнението, че книгата е най-лесното нещо за правене с програма за предпечатна подготовка. Книгите са разнообразни като тематика, размери, оформление и т.н. Тук ще се спрем на една сравнително сложна книга ­ научната. Проблемите при този тип книги идват от наличието на много отделни части, които на всичко отгоре са и трудоемки като изпълнение ­ съдържание, бележки под линия, графики, библиография, азбучен показалец и др. Вие можете да ги направите на отделни файлове, за по-бързо, а и за по-безопасно. Представете си, че сте пред завършването на книга от 700 страници, която е на 1 файл и програмата “гръмва”. След което не можете повече да заредите този файл. Кошмар! Когато завършите отделните части, можете да ги обедините в една публикация. Нещо повече, можете да пренаредите главите както си искате и да уеднаквите стиловете им.

Определяне на размер и наборно поле
Първото нещо, което трябва да свършите, е да създадете самата публикация с нейните точни външни размери и наборно поле. Ако нямате технически секретар, който да ви зададе параметрите, трябва да се съобразите поне с две неща: типа на изданието и размера на хартията в печатницата, където ще го отпечатвате. Обикновено най-удобни за работа са А5 или В5. Тези размери ги казваме условно, защото по принцип книга A5 няма ­ има книги с формат 600 х 840/16, 600 х 900/16 и т.н. (повече за форматите вижте съветите на сайта на Фотоника).
Определянето на размерите на наборното поле е цяла наука, но няма да се спирам подробно на този проблем. Все пак мога да ви посоча един сравнително добър и лесен начин за създаване на страница.
Да приемем, че наборното поле ще е 3/4 от целия размер на страницата.
Разделете ширината на страницата (нека я означим с L) на 4, за да получите стойността на една част от ширината ­ L1. Имайте предвид, че става въпрос за ширина на страницата след обрязването. Затова трябва да се консултирате с хората в печатницата какъв ще бъде форматът на изданието след обрязване.
Умножете стойността на едната част на ширината ­ L1, по 3 и ще получите ширината на наборното поле.
От L1 можете да получите и ширината на полетата. Разделете L1 на 6, за да получите стойността на една част за полетата ­ M1.
Външното и вътрешното поле трябва да бъдат в съотношение 2:4, а горното и долното 3:6.
Умножете М1 по 2, за да получите вътрешното поле, по 3 ­ за горно поле, по 4 ­ за външно поле, и по 6 ­ за долно поле.
Начертайте си макет на две разгърнати страници. Свържете ъглите им с диагонали
С получените стойности можете да изградите една хармонично оформена страница. Задайте ги в диалоговия прозорец New Doc­u­ment на вашата програма за предпечат и вашата книга се появява на екрана.
Е, ако не ви се занимава много с изчисления, прокарайте си диагонали по предварително начертан макет с размерите на страниците ви и засечете размерите на наборното ви поле, като е необходимо да знаете поне един параметър (например ширината на наборното поле). Свържете два диагонала с отсечка, равна на дължината на наборното поле и от едната точка на пресичане пуснете перпендикуляр надолу. Вертикалната отсечка между диагоналите, ще бъде и височината на вашето наборно поле.
А ако пък толкова не ви се занимава с всичките тези диагонали и мерки, просто попитайте печатаря за формата, който сте избрали, какво е печатуемото поле и го изпълнете. ­ Монтажистите в печатницата си знаят работата и ако сте се съобразили с изискванията, няма да имате проблеми.

Създаване на макет и стилове
Следващата стъпка е да създадете макет на книгата.
Отидете в шаблонната страница — Mas­ter Page.
Определете броя на колоните в полето. Ако правите речник, енциклопедия или нещо подобно, ще бъдат необходими две колони (рядко, при големи издания, се използват и три колони). Иначе текстовете за книгите обикновено се изливат в едноколонни полета.
Определете мястото и формата на колонцифрата. Ако ще използвате живи колонцифри, включващи заглавието на главата, по-удачно е да зададете отделна шаблонна страница за всяка глава.
Поставете декоративни елементи (линии или някаква графика).
След като сте създали макета, можете да създадете и стиловете за оформление на книгата.
Задължително ще трябва да имате стил за основния текст ­ — можете да редактирайте стила Nor­mal или да си създадете нов — например Main text или Body text.
Създайте стилове за заглавията (предварително трябва да сте наясно колко нива на заглавия ще имате ­ 1, 2 или повече). Добре е всяко ниво да си има отделен стил.
Ще ви трябва, стил за бележките под линия, за евентуалните фигури или таблици.
За азбучния показалец (индекса) и съдържанието също е добре да имате отделни стилове.
Що се отнася до библиографията, тя е доста сложна като структура и трудно ще се дефинира стил за оформлението є. За жалост ще трябва да форматирате отделните абзаци на ръка (дори стиловете за знаци, няма да ви улеснят кой знае колко).
Най-общо казано трябва да направите стилове за всички съставни елементи от книгата, ако искате да си облекчите живота ­ още повече тези дефинирани стилове лесно могат да бъдат експортирани като XML тагове за една евентуална електронна публикация.

Следва продължение — Създаване на титулни страници

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *