Създаване на нов документ

В QuarkX­Press
Нов документ в QuarkX­Press можете да създадете по два начина: с командата New от менюто File и избирате опцията Doc­u­ment, или с клавишната комбинация Ctrl+N. Пред вас ще се появи диалоговият прозорец New Doc­u­ment. В него имате три основни зони: Page, Mar­gin Guides и Col­umn Guides. В полето Size може да избирате между няколко стандартни размера на документа или да дефинирате свой размер. Вариантите са:
US Let­ter ­ ширина 8.5″ и височина ­ 11″ (в милиметри размерите съответно са 215,9 mm и 279,4 mm);
US Legal ­ 8,5″ x 14″ (215,9 mm ґ 355,6 mm);
A4 Let­ter ­ 8,268″ x 11,693″ (210 mm ґ 297 mm);
B5 Let­ter ­ 6,929″ x 9,843″ (176 mm ґ 250 mm);
Tabloid ­ 11″ x 17″ (279,4 mm ґ 431,8 mm);
Cus­tom (Other във версиите преди 4.0) ­ появява се, ако изтриете някой от размерите в полетата Width или Height и зададете произволни размери на вашия документ. Все пак не се престаравайте. Не можете да създавате документи по-малки от 1″ x 1″ и по-големи от 48″ x 48″ (25,4 x 25,4 mm и 1219,2 x 1219,2 mm). Ако изберете опцията Fac­ing Pages, максималните размери могат да бъдат 24″ x 24″ (609,6 x 609,6 mm).
Width ­ задава ширината на документа.
Height ­ височината на документа.
Ori­en­ta­tion ­ с помощта на радиобутоните Por­trait и Land­scape можете да определите дали вашият документ да бъде висок (por­trait), или широк (land­scape).
В зоната Mar­gin Guides можете да задавате отстъпа на наборното поле от границите на документа:
Top ­ от горната граница на документа;
Bot­tom ­ от долната граница;
Left ­ от лявата граница;
Right ­ от дясната граница.
Fac­ing Pages ­ активирането на тази опция позволява да имате срещулежащи страници. Когато тя е активна, опциите Left и Right се превръщат съответно в Inside и Out­side. Тук има и някои тънкости: ако документът е с единични страници (Fac­ing Pages е изключена), добре е отстъпът от ляво да бъде по-голям, за да има място за подвързване. При включени Fac­ing Pages е добре стойността на Out­side да е около 2 пъти по-голяма от Inside.
Опцията Fac­ing Pages можете да промените само при създаването на нов документ или при промяната на параметрите на документа с командата Doc­u­ment Setup. Всички останали опции можете да променяте по всяко време.
Зоната Col­umn Guides дава възможност да задавате броя на колоните в документа ­ от 1 до 30. Това става в полето срещу Columns (по-подразбиране е 1).
Gut­ter Width задава ширината на разстоянието между колоните (по подразбиране е 12 пункта ­ 4,233 mm). Тук може да не пипате нищо освен ако целият текст няма да е двуколонен или нещо от този род. Ако ще правите вестници, списания или книги с по-сложно оформление, можете да задавате тези стойности за всяко отделно поле. Все пак ако желаете да промените впоследствие броя на колоните и междуколонното разстояние, можете да го направите, като изберете съответната шаблонна страница.
Последната опция, която можете да активирате в диалоговия прозорец, е Auto­matic Text Box. Когато тя е активна, програмата автоматично разполага текстово поле с размерите на наборното поле. Опцията е удобна за книги, защото програмата автоматично добавя страници, докато се побере целият импортиран текстов файл. За вестници и списания е по-добре да бъде изключена.
След като сте попълнили всички нужни данни тук, щракнете върху ОК или клавиша Enter и вашият нов (празен) документ се появява пред вас с цялата си възможна красота.

В Adobe InDesign

Общо взето, в InDe­sign нещата са почти същите както и в QuarkX­Press, но има някои дреби детайли, които дават повече възможности за предварителни настройки.

За създаване на нов документ също използватe командата New Doc­u­ment от менюто File (Ctrl+N).
Полетата за попълване практически не се различават от тези на QuarkX­Press. Новото тук е са опциите Doc­u­ment Pre­set и Save Pre­set. Ако често ви се налага да създавате документи с едни и същи параметри на страниците, то можете след първоначалното въвеждане на данните за размер, брой колони и т.н. да натиснете  бутона Save Pre­set и да запазите тези настройки за бъдещо ползване. След което можете да ползвате тези запазени настройки, като ги зареждате от полето на Doc­u­ment Pre­set (по подразбиране там е Cus­tom). Разполагате и с повече опции в полето Paper Size — там освен стандартните и за QuarkX­Press имате Let­ter Half — 139,7 x 215,9 mm; Legal Half — 177,8 x 215,9 mm и Com­pact Disc — 120 x 120 mm.
Голямото предимство на InDe­sign проличава обаче, когато натиснете бутона More Options, за да се увеличи броят на опциите (При прозорец с повече опции този бутон вече е Fewer Options). Така имате достъп до полето Bleed and Slug. Всяка от двете опции има по 4 стойности за попълване — Top, Bot­tom, Left, Right (които се променят на Inside и Out­side при избрана опция Fac­ing pages).
Опцията Bleed е изключително полезна, защото с нея можете да зададете “ножа” — полетата за обрязване на публикацията — в QuarkX­Press  трябва тези полета да си ги прибавите към размера на страницата и да поставяте допълнителни водачи за тях. Ако иконката вдясно от размерите е прекъсната верижка, можете да задавате за всяка опция различна стойност. Ако иконката е верижка — то стойностите за всички опции е една и съща. Това важи и за второто поле — Slug, което е за служебната информация. На това поле можете да разполагате пасери, скали, информация за файла и т.н. При обрязването всичко, което се намира в зоната на Bleed и Slug ще бъде премахнато от готовия печатен продукт.

На последната илюстрация виждате резултатът от създаването на нови документи в двете програми. И в двете границите на документа са с черни линии. Полетата, или марджините, в QuarkX­Press са в син цвят, а в InDe­sign — в магента. При InDe­sign — Bleed полето е очертано с червен цвят, а Glug полето –със светлосин цвят.

Едно мнение за “Създаване на нов документ

  1. Нямате представа колко са полезни материалите в блога, за начинаещия страньор/предпечатар. Радвам се че все още има хора, които подкрепят Quark (особено старите версии) и не се кланят на вездесъщия InDe­sign. Поздрави!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *