Машинен вестник

Може ли един персонален компютър да помогне при голяма част от сложните процедури (а даже да ги замени) по подготовката на вестник за отпечатване? Системи за формиране на страници вече съществуват за професионалните компютри като IBM PC. Те използуват текстове, подготвени с помощта на текстообработка, и позволяват показването им върху екран на дисплей, където дизайнерът на изданието може по предварителен работен макет да ги подрежда, да разполага илюстрации и по този начин да изработи модела на отделните страници. Този модел се запаметява на дискета и чрез нея може да се въведе във фотонаборна машина за физическото му реализиране. Поради липсващите графични възможности на компютъра все още са необходими ръчни дейности преди окончателното изготвяне на т.нар. “бял макет”, който се снима за изработването иа матрицата, необходима за офсетовия печат.
Фирмата “Епъл” е разработила система, която ще тласне развитието на този процес напред. Тя предлага значително по-усъвършенствувани възможности за графичното редактиране на страниците. Основен компонент на тази система е едно принципно ново компютърно печатащо устройство, така нареченият лазерен принтер. Той разполага с всички печатарски и техническа шрифтове, както и с практически безкрайни графични възможности и всичко това при качество, което не може да се достигне от досегашните принтери и което се доближава до това на фотонаборната машина. То отговаря на изискванията на повечето печатни издания и разпечатките могат да се използуват деректно за бял макет.
Възможно е лазерният принтер да се използува и с други ПК и професионални текстообработващи програми, като “Word”, “Word­star”, както и интегрални програмни пакети като българския “Мултипак”

Заб. Този текст е публикуван в списание “Компютър за вас” в брой 6 от 1985 г. Рекламата по-долу е от същия брой. Има няма четвърт век оттогава…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *