Какво е кегел?

Кегелът е един от основните показатели на шрифта. Това е големината на буквата (type size или font size). Измерва се в пунктове. Според англоамериканската система Пайк (Pica), 1 пункт = 0,353 мм. Тя се използва по подразбиране от основните програми за предпечатна подготовка като QuarkX­Press и Adobe InDe­sign. Най-често срещани стойности в практиката са между 8 и 12 пункта. От оловната ера са останали и имената на различните шрифтови височини: 3 пункта — брилянт (bril­liant), 4 — диамант (dia­mond), 5 — перла (pearl), 6 — нонпарей (non­pareil), 7 — миньон (min­ion) или колонел (kolonel), 8 — петит (petit), 9 — боргис (bor­gis), 10– гармонд (gar­mond) или корпус (kor­pus), 11 — философи (phi­los­o­phy), 12 — цицер (cicero) или пика (pica), 14 — мител (mit­tel), 16 — терция (ter­tia), 18 — парагон (paragon), 20 — текст (text), 24– два цицера или двойна пика (dou­ble pica), 28 — двоен мител (dop­pelmit­tel), 36 — канон (kanon), 42 — голям канон, 48 — квадрат (quad­ra­tus), 54 — голям мисал (missale), 60 — сабон (sabon).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *