Какво е топъл и тампонен печат?

При топлия печат (hot stamp­ing) върху отпечатания продукт с помощта на загрято клише се нанася специално фолио (най-често златно или сребърно) и се получава релефен ефект.
Тампонният печат (pad print­ing) позволява отпечатване върху триизмерни обекти. Мек силиконов тампон взема изображението от намастилено релефно клише и го пренася върху обекта за печат.

Какво е ламиниране?

Ламинирането (lam­i­nat­ing) е процес при който върху отпечатаното изделие по термичен път се полага защитно фолио. Използва се най-често при отпечатване на корици, папки, баджове, календарчета, визитки и др.

Какво е биговане?

Като процес е подобно на щанцоването. При биговането (creas­ing) с помощта на тъп нож и натиск се фиксират местата, където изделието ще бъде прегъвано. Както щанцоването, и то също се извършва след отпечатване на изделието.

Какво е щанцоване?

За изработката на някои полиграфически изделия с по-сложна форма е необходимо след отпечатване да бъдат щанцовани (die cut­ting), тоест изрязани по желаната форма. За целта се използва щанца, която представлява инструмент с остра метална лента, огъната според очертанията на крайното изделие. След прилагане на натиск върху щанцата тя изрязва листа по желаната форма. Най-често щанца се използва за изработка на папки, дипляни с по-сложна форма, опаковки и др.

Какво е спот цвят?

Спот цвят (spot color) е цвят, който при цветоотделяне създава отделен (извън CMYK) филм. Като спот цвят може да бъде дефиниран от програмата за предпечат както обикновен цвят, на който му е зададено да не се разлага по CMYK, така и каталожен цвят – да речем Pan­tone. Например в публикацията има червено, съставено от по 100% Magenta и Yel­low. Нормално при цветоотделяне се получават 2 филма за него — Magenta и Yel­low, но ако се дефинира като spot, тогава за този цвят ще има отделен филм. Най-често като спот цветове се дефинират запазени цветове за лога или за фирмена идентичност. В повечето случаи това са цветове от скалата на Pantone.

Какво означава 4+0, 1+1 и т.н.?

Ако се чудите какво означават мантрите на гурутата в предпечата “Пиши го там 4+0, а вътре 1 +1″, ето го и отговорът. Тези означения указват каква е цветността на отпечатвания лист – първата цифра е за лицето на листа, а втората – за гърба. 1+0 означава един цвят на лицето (най-често черен) и без печат на гърба. 1+1 – печат с един цвят и на лицето, и на гърба. 2+0 – два цвята (обикновено черен и някакъв допълнителен) на лицето и без печат на гърба. 4 – означава пълноцветен печат (4+0 – пълноцветно лице и без печат на гърба, 4+4 – цветен печат и на лицето, и на гърба).

Какво е резолюция?

Разделителната способност, или резолюцията, е параметър показващ броя на пикселите на квадратен инч (dots per inch — dpi), формиращи изображението. Резолюцията е пряко свързана и с размера на изображението. При едни и същи размери, изображението с повече пиксели на квадратен инч е по-качествено при отпечатване. Например, ако трябва да отпечатате две илюстрации с размери 10 х 15 см, но първата е с резолюция 72 dpi, а другата 300 dpi, то втората илюстрация ще се отпечата качествено, докато първата ще излезе “рошава” — пикселите ще бъдат видими на хартията.

Транслитерация — как?

Напоследък къде и покрай интернет доста се заговори за транслитериране на българските думи с латински думи. В последните години като че ли се постигна консенсус за основните принципи. Системата за транслитериране на български букви с латински е обсъдена и приета от Научния съвет на Института за български език при БАН и е одобрена от Министерския съвет на Р България по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа. С нея са съобразени законовите актове на МВР (Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука), на МВнР (Комисия по антарктическите наименования) и МРРБ (Наредба № 3 за транслитерация на българските географски имена на латиница). Народното събрание прие и Закон за транслитерацията, който е обнародван в ДВ, бр. 19, 27 март 2009 г.

Азбука
Главни букви
А - A; Б - B; В - V; Г - G ; Д - D ; Е - E; Ж - Zh; З - Z; И - I ; Й - Y; К -K; Л - L; М - M; Н - N; О - O; П - P; Р - R; С - S; Т - T; У - U; Ф - F; Х — H; Ц - Ts; Ч - Ch; Ш - Sh; Щ - Sht; Ъ - A; Ь - Y; Ю - Yu; Я - Ya
Малки букви
а - a; б - b; в - v; г - g; д - d; е - e; ж - zh; з - z; и - i; й - y; к - k; л - l; м - m; н - n; о - o; п - p; р - r; с - s; т - t; у - u; ф - f; х - h; ц - ts; ч - ch; ш - sh; щ - sht; ъ - a; ь - y; ю - yu; я - ya

Съчетания на букви
”дж” — dzh, напр.: Добруджа — Dobrudzha
”дз” — dz, напр.: дзвер — dzver
”ьо” — yo, напр.: синьо — sinyo
”йо” — yo, напр.: Йовков — Yovkov
”-ия”, когато е в края на думите — “-ia”, напр.: София — Sofia
”-ия”, когато не в края на думите — “-iya”, напр.: Дияна — Diyana

Особени случаи
Името България се предава съгласно традицията — Bul­garia.
“ev”, когато се отнася за Европа или европейски — eu, напр.: Европа — Europa. След дълги баталии Европейският съюз се съласи и да изписваме паричната единица euro като евро.
Географски термини, които са част от названието се транслитерират, напр.: Стара планина — Stara plan­ina, но термини, които не са част от названието, се превеждат, напр.: нос Емине — cape Emine.
Прилагателните “северен”, “южен”, “източен”, “западен”, “централен” и други подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират по следния начин:
Централен Балкан — Tsen­tralen Balkan
София-юг — Sofia-yug
Перник-север — Pernik-sever.
Транслитерацията на съставни имена се съобразява с правилата на българския правопис по следния начин:
Златни пясъци — Zlatni рyasatsi
Горна Оряховица — Gorna Orya­hovitsa.
Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които използват версия на латинската азбука, се изписват в оригиналния им вид.
Имената на исторически личности и географските имена от съвременни чужди книжовни езици, които не използват версия на латинската азбука, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език.
Небългарски собствени имена с латински произход, представляващи географски имена, се изписват с оригиналното им име на латиница, напр.: Томпсън — Thomp­son, но имена с друг произход се превеждат, напр.: Тотлебен — Totleben.

Свалих си илюстрация от интернет – става ли да я използвам в реклама?

Първо – трябва да сте убедени, че въпросната илюстрация не е обект на авторско право. Второ – в интернет обикновено илюстрациите са с резолюция 72 или 96 dpi. За да разберете дали е достатъчно голяма, трябва да промените резолюцията поне на 225 dpi и да видите дали новите размери са ви достатъчни. Например: илюстрация с размери 600х800 пиксела (px) при разделителна способност от при 72 dpi има размери 21,17х28,22 см. За 225 dpi илюстрацията вече е 6,77х9,03 см, а при 300 dpi — 5,08х6,77 см.