Как да пишем мерните единици по SI

Често ми се налага да правя предпечат на научни издания и със съжаление трябва да отбележа, че немалко от пишещите в тези издания не са наясно как се пишат мерните единици по SI. На всичкото отгове това са знания от началното училище, пък и неотменна част от тяхната работа. Затова ще отделя няколко реда за тези единици — белким помогне на някого.

Като начало — Международната система единици — SI (Sys­teme Inter­na­tional d’Unites) е изградена върху седем мерни единици: метър, секунда, килограм, ампер, келвин, мол, кандела. Най-общо принципите за изписване са следните:

 • означенията се изписват с латински или кирилски букви БЕЗ точка след тях;
 • означенията се изписват с малки букви, освен ако не произлизат от лично име: — A  (ампер) от името на френския физик Ampere;
 • не се изписват в курсив, за да се отличават от означенията за променливите в изразите и формулите;
 • между числото и означението на мерната единица задължително се оставя интервал (шпация, пробел).

Ето и списък с мерните единици и техните пълни и кратки означения на латиница и кирилица (в скоби):

 • Дължина — meter (метър) — m (м)
 • Маса — kilo­gram (килограм) — kg (кг)
 • Време — sec­ond (секунда) — s (с)
 • Сила на електрически ток — ampere (ампер) — A (A)
 • Интезитет на светлина — can­dela (кандела) — cd (кд)
 • Количество вещество  — mole (мол) — mol (мол)
 • Термодинамична температура — kelvin (келвин) K — K

Към тези основни единици се добавят и производни:

 • Равнинен ъгъл — радиан — rad (рад)
 • Пространствен ъгъл — стерадиан — sr (ср)
 • Честота — hertz (херц) — Hz (Хц)
 • Налягане — pas­cal (паскал) –Pa (Па)
 • Енергия — joule (джаул) — J (Дж)
 • Мощност — watt (ват) — W (Вт)
 • Електрически заряд, количество електричество — coulomb (кулон) — С
 • Електрически потенциал — volt (волт) — V (В)
 • Капацитет — farad (фарад) — F
 • Електрическо съпротивление — ohm (ом) — W
 • Електрическа проводимост — siemens (сименс) — S
 • Магнитен поток — weber (вебер) — Wb
 • Магнитна индукция — tesla (тесла) — T
 • Индуктивност — henry (хенри) — H
 • Осветеност — lux (лукс) — lx
 • Активност на радиоактивен източник — bec­querel (бекерел) — Bq
 • Погълната доза от йонизираща радиация — gray (грей) — Gy
 • Еквивалентна доза от йонизираща радиация — siev­ert (сиверт) — Sv

Кратните (за по-големи или по малки стойности) мерни единици се образуват с помощта на представки, съответстващи на размерността. Всяка следваща мерна едницица е кратна на 10. Например: метър — за по-малки единици: дециметър (10–1), сантиметър (10–2), милиметър (10–3) и т.н.

По-малки кратни:

 • deci деци) (10–1) — d
 • centi санти) (10–2) — c
 • milli (мили) (10–3) — m
 • micro (микро) (10–6) -m
 • nano (нано) (10–9) — n
 • pico (пико) (10–12) — p
 • femto (фемто (10–15) — f
 • atto (ато) (10–18) — a
 • zepto (цепто) (10–21) — z
 • yocto (йокто) (10–24) — y

По-големи кратни:

 • deca (дека) (101) — da
 • hecto (хекто) (102) — h
 • kilo (кило) (103) — k
 • mega (мега) (106) — M
 • giga (гига) (109) — G
 • tera (тера) (1012) — T
 • peta (пета) (1015) — P
 • exa (екса) (1018) — E
 • zetta (зета) (1021) — Z
 • yotta (йота) (1024) — Y

Любимото ми момиче

Учещо девойче

Това симпатично девойче се появи в българската реклама благодарение на пиратските дискове на “Петровсофт” в края на миналия век. Понеже дисковете бяха евтини, а рекламодателите — скъпи на самостоятелни фотосесии, едва ли остана езикова фирма, образователен център или нещо от сорта да не я закичи в рекламните си материали (Грях — не грях, ама и аз съм й посягал един-два пъти :-)). До едно време ги броях, но след като минаха числото 10, се отказах. С две думи — ако искате запомняща се реклама — не разчитайте на свободно циркулиращите изображения. Те са евтино решение, но шансът да използвате илюстрация, която вече грее в рекламите на още поне няколко конкурентни фирми, е мнооого голям.

Селски номера

Билборд на строителна фирма

Честно казано, не виждам смисъл да коментирам този рекламен билборд, защото той е сбъркан тотално — и като визия, и като послание. Единственото, което може да оправдае неговото съществуване, е, че вероятно по този начин някое чуждо разузнаване информира резидента си тук, че е награден с орден “Герой на нещо-си” :-). Вярно, че огромен процент от нас са потомци на селяни или са си просто селяни, но пък от друга страна нашенецът страшно мрази да му се припомня това — така че дори “селинджърът” да се разпознае като таргет на рекламата, не би си го признал. Както беше в оня стар виц: Хванал рибарят златната рибка, а тя му проговорила: “Пусни ме, селянино, ще ти изпълня три желания!” А той ядосано я заблъскал в земята: “Ти на кого викаш селянин, ма!!!”

Как да пишем числителни редни с римски цифри

Напоследък все по-често срещам плакати, обяви, транспаранти и какви ли  още не източници на послания, където има изписано приблизително следното: “V-та конференция по…” В случая може да е осма, дванадесета, да бъде митинг, събрание и какво ви още не. Общото между тези съобщения е, че са грешни като изписване. В българския правопис като традиция се е наложило изписването на числителните редни с римски цифри. И тъй като те се използват именно и само за това, отпада необходимостта от добавянето на наставка (суфикс) след нея. Ако държите да използвате наставка, тогава трябва да изписвате числото с арабски цифри. В нашия случай: “5-а конференция по…”. Разполагате и с още 2 варианта на изписване. С думи — “Пета конференция по…”, или пък с арабски цифри и точка — “5. конференция по…”. И за да внеса малко смут в цялата история — все пак може след число с римски цифри да се поставя суфикс. Това е допустимо, ако числителното, изразено с римските цифри, е членувано. Например — “това беше споменато на петата конференция по…” би могло да бъде заменено и с “това беше споменато на V-та конференция по…”. В случая “-та” е членна форма на числителното име “пета”.

Кашляща” грешка

Mistake in Mucosolvan's slogan

Слава Богу, Мукосолван си смениха слогана, защото старият беше… сгрешен. Това не попречи, разбира се, да се мъдри по билбордове, печатни реклами и т.н. Ето за какво става дума. В изречението “Облекчава кашлицата, без да я подтиска” има правописна грешка — думата “подтиска”. В съвременния български език думата се изписва “потиска”. По същия начин се изписват и думите “потисник”, “потисничество”. Тези думи са и показател как се променя езикът ни през десетилетията и как фонетичният правопис взема превес над морфлогичния. Например вече никой не пише “сърдце” (но “сърдечен”), “плещка” (но “плещи”), “овощка” (но “овощен”) възстание, праздник и т.н. Те вече се смятат за остарели форми и не се използват в съвременния правопис.

Има ли римски цифри?

Буквалният отговор е — не! Римляните не са си губели времето да създават отделна знакова система, за да изписват цифрите. За тази цел са използвали буквите от азбуката (има го и в старобългарската азбука, но за това друг път). Използвали са само 7 букви: I — , V — 5, X — 10, L — 50, C — 100, D — 500 и M — 1000. Изписването на числата следва просто правило — ако от два знака по-малкият е отпред, той се изважда от по-големия, ако е отзад — събират се двата знака. В случай че знаците са еднакви, също се събират. Еко как работи това правило: казахме, че X е 10, IX е 9, защото I  е по-малко, стои пред по-голямото като стойност X и затова се изважда от него. Обратно — XI е 11, защото знакът с по-малка стойност е задностоящ. XX пък е 20 — стойностите на двата еднакви знака се събират. Ето и няколко от най често срещаните съчетания:

I — 1, II — 2, III — 3, IV — 4, V — 5, VI — 6, VII — 7, VIII — 8, IX — 9, X — 10, XX — 20, XL — 40, L — 50, LX — 60, XC — 90, C — 100, CX — 110, CM — 900, M — 1000, MC — 1100, MCM — 1900, MM — 2000.

За какво ни служат тези цифри? Най-често в българския език се използват за числителни редни — първи, втори, трети и т.н. (За правописа на числителните ще стане дума по-късно.) Често с тях се означават месеците в годината — датата на този пост е 14.XI.2008 г. Можете да ги откриете по циферблатите на някои часовници, поредната година на издаване на някои периодични издания, година на производство на филми — например при американските филми (годината на производство на този пост е MMVIII).

За писането и четенето

Тази страничка навремето я направихме като редакционен материал на списанието “Образование и кариера”. Мисля, че текстът само по себе си говори, така че няма какво да го разяснявам.

В началото бе… визитката

В средата на 90-те и моята скромна особа създаде фирма за предпечатни услуги. По това време бяха модни костюмите от пясъчна коприна и титлата “Президент” на еднолична фирма (и мутрите бяха на мода, но това е друга тема). Както се подобава на новоизлюпен бизнесмен, направих си визитки  — сам-самичък, за да покажем на света колко сме вещи. Отпечатаха ми ги на различни цветни картони със златни букви (имаше дори черни със златно — един малък връх на кича). Но за зла участ първата визитка дадох на една редакторка и нейното ястребово око веднага хвана издънката. Извод — винаги много, ама много внимателно преглеждайте буква по буква и цифра по цифра визитките, които правите. Даже опитните коректори от старата школа обръщат текстовете наопаки и така ги четат. Че като излезе от печат — ойде коньо у ряката…

Търсете бикът?

Две неща могат да се кажат за “Арт-93″ — правят хубави кожени изделия и с мрачна решимост поддържат сгрешения си слоган. Което пък е чудесен повод да кажа няколко думи за пълния и краткия член, които са сред кошмарите за немалко хора, работещи със словото. Като начало — става въпрос за имена в мъжки род — съществителни, прилагателни или числителни, които са в именителен падеж (такова е определението на закона от 1945 г. — не се сърдете на мен). Към тях могат да попаднат и някои местоимения — “моят”, “своят”. За да се справите лесно с проблема, аз ви предлагам прост алгоритъм, който съм нарекъл “Правилото кой-той”. С две думи — ако се колебаете за някоя дума как се членува, опитайте да зададете въпрос за нея “Кой…” и вижте дали можете да я замените с местоимението “той.” Става ли номерът — значи имате пълен член. Например: “Бика(ът) пасе трева”. Кой пасе трева? Той пасе трева. Бикът. Обратен вариант — “Търсете бика(ът).” Кого да търсите? Него търсете. Бика. В случая фирмата може да изхитри и да изписва бикът с главна буква — като прозвище — Бикът (както Краличът по Вазов), макар че в повечето случаи прозвищата се изписват с кратък член независимо от функцията в изречението — Апостола на свободата.

Друг казус, при който в 90% се греши, е при сказуемни определения. Ако имате съчетание на  глагол “съм” + име в мъжки род — “Бикът е най-добрият”. Наличието на “съм” води задължително към пълен член.

За добавка — в този слоган има и пунктуационна грешка, но я оставям на вас да я откриете. :-)

Няколко думи за обръщенията

Понякога дори и консервативни институции като банките подценяват правилния български език в рекламите си. В случая говорим за пунктуационна грешка. Думите “мамо” и “татко” са обръщения. А правилото за обръщенията в българския език е едно — винаги се отделят със запетая. Правилното пунктуационно изписване трябва да бъде “Чао, мамо, чао, татко!” И като съм отворил дума за обръщенията, нека спомена и за друг вариант — ако имате определение към обръщението. Тогава и то ще бъде отделено със запетаята. Да речем “Чао, мила мамо, чао, скъпи татко!” По-сложно стоят нещата с частиците. Там запетаята винаги е след частицата (освен ако тя не е в края на изречението). Ако частицата предхожда обръщението — то тя се отделя със запетая от него, ако е зад него — запетаята е след частицата. Например — “Кажи бе, мамо!” или “Мамо бе, къде ми е шапката?”. Самите частици също мотаг да бъдат използвани за обръщения — и тогава пак се отделят със запетаи. Например — “Хей, я ела тука!” или пък “И да ме чакаш, ей!”