Архив за етикет: цветове

Знамето на ЕС

В предишен пост стана дума за еврото и как да бъде изписвано или изобразявано. Днес ще отделя няколко думи за знамето на ЕС, тъй като немалко колеги се сблъскват с него покрай приемането ни в съюза. Тези, които се интересуват от подробни инструкции за изобразяване на флага, могат да погледнат в подробните графични спецификации от сайта не Европа.

Какво представлява знамето?

На син фон дванадесет златни звезди образуват кръг. Броят на звездите символизира съвършенство, а не броят на държавите членки (както е в знамето на САЩ, където звездите означават броя на щатите). Освен това 12 са месеците в годината, а и знаците на циферблата на часовника. Формата на кръга означава единство. Знамето е създадено през 1955 г. като знаме на Съвета на Европа, а от 1986 г. е знаме на Европейския съюз (по това време се е наричал Европейска общност).

От какви елементи е изградено?

Знамето представлява син правоъгълник, чийто хоризонтал е един път и половина по-голям от вертикала. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват кръг, чийто център е пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на тази окръжност е равен на една трета от височината на вертикала. Всяка от петолъчните звезди е вписана в неочертана окръжност с радиус една осемнайсета от височината на вертикала. Всички звезди са изправени, тоест — с един насочен нагоре вертикален връх и два върха в права линия, перпендикулярна на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

Какви цветове се използват?

Знамето на ЕС се изобразява с два цвята — син за фона и жълт за звездите. За фона се използва PANTONE® REFLEX BLUE, а за звездите — PANTONE®YELLOW. Ако се работи със стандартни CMYK цветове, тогава за фона се задава цвят Cyan100Magenta80, а за звездите — Yel­low 100. За уеб стойностите съответно са: за фона — RGB:0/51/153 (hexa­dec­i­mal: 003399), а за звездите — RGB:255/204/0 (hexa­dec­i­mal: FFCC00). Ако се използва само син цвят, тогава звездите могат да бъдат изобразени с бяло. При черно-бял вариант фонът е бял, а звездите — черни.

Да поговорим за еврото

Повод за този пост са честите спорове как трябва да се изписва общата европейска парична единица — euro. Разрових по официалните документи на общността и ето — долагам резултатите.

Вероятно помните баталиите как да се произнася на български? Последно — на нашия език се пише и произнася “евро”, а не “еуро”, както беше първоначалната идея и както се произнася на повечето европейски езици. Думата спада към т.нар. сингулария тантум — тя се използва само в единствено число. Или с други думи, формата не се променя независимо дали пишем “1 евро”, или “1000 евро”. За изписване на евро имаме още 2 варианта. Можем да използване утвърденото от ISO съкращение EUR. Тук обаче има една особеност. В българския език EUR се изписва след цифрата, като се оставя интервал между тях, докато в английския език — преди цифрата. Така, ако имате двуезичен текст, ще се получи: “Цена — 10 000 EUR (price — EUR 10,000)”. И последният начин е, като използвате графичния знак за евро — . За жалост той не се поддържа от всички шрифтове, а и ако текстът е предназначен за интернет, не е ясно дали винаги ще се появи. Затова можете да избегнете проблема, като вмъквате знака като изображение. За знака също важи правилото за EUR — изписва се с интервал след стойността, към която е. Едно евро се разделя на 100 цента (cent). В българския език се е наложила употребата на “евроцент”, за да не се бърка с американските центове. Думата се изписва слято и за разлика от еврото има множествено число — “20 евроцента”.

И накрая и малко предпечатарски указания. Цветовете за еврото са жълто и синьо. За жълтото се използва Yel­low 100 за CMYK или PMS Yel­low за скалата по Pan­tone. Синьото — използва се само като фон, се състои от Cyan 100 и Magenta 80 за скалата по CMYK или PMS Reflex Blue за скалата по Pantone.