Архив за етикет: книгоиздаване

70 на 100 на 16 — това пък какво е?

Печатарят ми каза: Ще ти я отпечатим в 70 на 100 на 16. Какво пък е това?”. Това е форматът на печатния лист. Изписва се така: 70х100/16 (или 700х1000/16). Означава, че изданието ще се печата на листа с размер 70 на 100 см (или 700 на 1000 мм) и след отпечатването листът ще се сгъне така, че ще се получат 16 страници. Добре е, преди да почнете даден проект, да се посъветвате с печатницата за формата хартия, на която ще бъде отпечатан. Може да се окаже, че те не работят със замисления от вас формат или пък да ви предложат формат, която да се окаже финансово по-изгоден. Списък с формати и размерите на страници при различните сгъвания можете да откриете тук.

Класическа или дигитална печатница да използвам?

Зависи от нуждите ви. Ако изданието ще се печата в голям тираж — офсетовата печатница е по-изгодна. Ако обаче книгата е доста обемна, а пък тиражът е твърде малък, то дигиталната печатница често пъти е по-добрият избор. Проблем понякога може да се окаже по-нестандартният формат на книгата, който може да се окаже трудност за “дигиталката”

Как да калкулирам цената на книгата си?

Тоав е обширна тема и има доста издадени книги за издателския бизнес. Но на първо време, най-вече за любители, издаващи свои книги, може да се предложи един опростен вариант — сумата на общите разходи от предпечат, печат и реклама трябва да се умножи по 3,5. С две думи — да не превишава 30% от коричната цена, тъй като в нея влизат и авторският хонорар, отстъпката за книготърговците (която може да достигне до 40 и повече процента от коричната цена) и печалбата за самия издател.

Искам да издам книга. Колко ще ми струва?

Това е един от най-дългите и сложни въпроси, който се състои от множество променливи и съответно отговори. Производствените разходи по една книга се формират от няколко показателя — предпечат, печат, реклама, склад, търговски отстъпки. По-надолу ще се спра по-подробно на отделните пера.

Предпечат
В предпечата влизат набор на текст; сканиране (или заснемане) и обработка на илюстрации; създаване на макети; наливане на текста и оформление на страниците; създаване на съдържание, библиография, азбучни показалци и др.; стилово редактиране, кориигране, отпечатване на паус или филм.

Печат
При печата влияние оказват: тиражът, форматът на изданието, типа на хартията на тялото и картона на корицата, типът подвързия, допълнителни печатни процеси, като печат с допълнителни цветове, лакиране, биговане, топъл печат и др. Трябва да се обърне внимание и на факта, че при печата има фиксирани и плаващи разходи. Фиксираните разходи са константни — те не се променят в зависимост от тиража, но сумата от тях се разпределя върху целия тираж. Така по-високият тираж излиза с по-ниски производствени разходи за една бройка. Към тези разходи спадат например подготовката на плаките за печат — техния брой зависи само от броя страници, които трябва да се печатат.

Реклама
При калкулацията на разходите е добре всеки издател — професионалист или любител, да предвиди определена сума за промоция на изданието — за изработка на плакати, флаери, платена реклама в средствата за масова комуникация, екземпляри за водещите рубриките за нови книги и т.н.

Отстъпки
Една от най-честите грешки при калкулацията, най-вече на любителите издатели, е липсата на включен процент за книготърговците. Тези стойности никак не са малки и могат да достигнат до 35–40% от цената на коричната книга.