Архив за етикет: Illustrator

Да внимаваме с Overprint

Ето още един казус от моята практика. Клиент изпраща няколко рекламни карета за отпечатване. Те идват готови, а впоследствие получавам и нов вариант на логото им — детайл от оригинала съм показал най-горе на картинката. Заменям чистосърдечно логото в каретата и с чуство на изпълнен дълг ги изпращам на печат. Да, ама не! Оказва се, че логото се е отпечатало в различни нюанси на всяка от рекламите — в случая съм показал 4 варианта на жълтото ромбче, което е позеленяло или покафеняло. Кратко ровичкане в Adobe Illus­tra­tor показва причината. За жълтия ромб е зададено over­print fill (показал съм и прозореца Attrib­utes, който надлежно информира за това). Вследствие на тази опция жълтият цвят се смесва с фона отдолу и се получават, меко казано, причудливи резултати. Та поуката от приказката е — независимо колко готово получавате едно лого или реклама, добре е да го прегледате внимателно дали някой шрифт не е останал необърнат в криви и да “гръмне”, или пък някой цвят няма зададена опция, която да ви изненада на печат.

Каква е разликата между векторни и растерни илюстрации?

При растерните графики (bit-mapped graph­ics) изображенията са съставени от множество точки, разположени в правоъгълна решетка, наричана растер (screen). В англоезичните страни ще срещнете термина screen. Наричат се още и битмап изображения (bitmap). Bitmap, преведена буквално, означава карта на битовете, но всъщност това е по-скоро таблица, в която са дефинирани координатите на всяка точка от изображението. Недостатъкът на тези илюстрации е, че могат да се мащабират само в определени граници
Малко уточнение — макар че говорим за точки, всъщност става въпрос за различни неща. Когато сканиранираме изображение, имаме отчети (sam­ples) и съответно разделителната способност на скенерите е по-добре да се назовава sam­ples per inch (spi). По-често обаче можете да срещнете pix­els per inch (ppi). За показване на това изображение на екрана на монитора се използват пиксели (pix­els). А когато го отпечатваме на принтер, използваме принтерски точки (dots) и съответно разделителната им способност е dots per inch (dpi). От своя страна, принтерските точки образуват полутоновите точки (spots), които изграждат самото изображение.
В зависимост от това колко бита информация се използват за представяне на една точка, илюстрациите биват: Щрихови (black & white) — 1 бит — черно или бяло.
Сиво полутоново изображение или сива скала (grayscale) — 8 бита — 256 нива на сивото (по този начин се представят класическите черно-бели илюстрации).
Цветни (color) — те могат да бъдат с 8, 24, 32 или повече бита. Това са цветни фотографии или качествени графики.
Към растерните изображения причисляваме и сканираните илюстрации, обработени от програми за фоторетуш. Най-популярните програми от този род са Adobe Pho­to­shop, Corel Photo Paint, Gimp и др.

Векторните графики (vec­tor graph­ics) са графични изображения, съставени от отделни обекти (криви, правоъгълници, окръжности и др.), които са описани от програмата като вектори  (математически описани криви на Безие — Bezier curves). При всяко редактиране на обекта, той се преизчислява от програмата. Предимството на тези графики е, че могат да бъдат променяни техните размери (да се мащабират), да се изкривяват и т.н., без да се променя качеството им.
Често за тях се използва и терминът обектно ориентирани графики (object ori­ented graph­ics).
Сред най-популярните програми за създаване и редактиране на векторни графики са Corel Draw! и Corel Designer, Adobe Illus­tra­tor и др. Програми за предпечат като QuarkX­Press или Adobe InDe­sign позволяват експортиране на файлове в EPS формат, които могат да бъдат преобразувани във векторни изображения (ако в публикацията обаче има растерни изображения, те си остават такива и не се векторизират).
За експортиране на векторни изображения използвайте EPS или PDF формат.