Архив за етикет: печат

70 на 100 на 16 — това пък какво е?

Печатарят ми каза: Ще ти я отпечатим в 70 на 100 на 16. Какво пък е това?”. Това е форматът на печатния лист. Изписва се така: 70х100/16 (или 700х1000/16). Означава, че изданието ще се печата на листа с размер 70 на 100 см (или 700 на 1000 мм) и след отпечатването листът ще се сгъне така, че ще се получат 16 страници. Добре е, преди да почнете даден проект, да се посъветвате с печатницата за формата хартия, на която ще бъде отпечатан. Може да се окаже, че те не работят със замисления от вас формат или пък да ви предложат формат, която да се окаже финансово по-изгоден. Списък с формати и размерите на страници при различните сгъвания можете да откриете тук.

Хартиени формати, използвани от програмите за предпечат

US Let­ter — 215,9 x 279,4 mm (или 8 1/2 x 11 инча) — формат по подразбиране при отваряне на нов документ от повечето англоезични програми за текстообработка и предпечат — MS Word, Adobe InDe­sign, Qus­rkX­Press и т.н.
US Legal — 215,9 x 355,6 mm (или 8 1/2 x 14 инча)
Tabloid — 279,4 x 431,8 mm (или 11 x 17 инча)
US Let­ter Half –139,7 x 215,9 mm (или 5 1/2 x 8 1/2 инча)
US Legal Half — 177,8 x 215,9 mm (или 7 x 8 1/2 инча)
Ledger — 432 x 279 mm (или 17 x 11 инча)

Форматите А, B и C

Според международния стандарт ISO 216 (базиран на немския стандарт DIN 476 от 1922 г.) основните формати хартии са А и В.  ISO 269 добавя и формат С (използван главно за пощенски нужди — за различни формати пликове).

Формат А започва с  А0 (841 x 1189 mm) — с площ 1 кв. m, формат В — с B0 (1000 x 1414 mm) и формат С — C0 (917 x 1297 mm). Всеки следващ размер от реда на даден формат се получава от намаляването наполовина на дългата страна на предходния формат. Цифрата след буквата на формата показва колко пъти трябва да се сгъне листът от основния формат, за да се получи произволният. Така от А0 (841 x 1189 mm) с 1 сгъване се получава А1 (594 x 841 mm), от него — А2 (420 x 594 mm), А3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148) и т.н. За получаване на производните форматни ивици дългата страна на форматите се разделя на 3, 4, 8 и 16 равни части. Таблица за всички варианти на форматите можете да откриете тук. Con­tinue read­ing

Типове хартия

За нуждите на печатарската промишленост се произвеждат изключително богат асортимент от хартия и картони. Ето някои от най-популярните типове, ползвани в нашата дейност.

Химизирана хартия

Химизираната хартия (Car­bon­less paper) се използва за изработката на документация — фактури, банкови нареждания и т.н. При отпечатването се комбинират 2 или повече листа със специално покритие. Последният лист има едностранно , а горният и вътрешният лист (или листа) са с двустранно покритие и могат както да приемат, така и да предават отпечатъка, който се създава върху тях с помощта на пишещо средство. Отделните листа могат да бъдат в един или в различни цветове. Теглото й варира в рамките 48 и 55 г/кв. м.

Вестникарска хартия
Една от най-евтините и леки хартии. Теглото й варира в рамките 45–55 г/кв. м, белота — 60%. Тъй като тази хартия е без покритие и с голяма порестост, нарастването на точката при печат е голямо. Затова при печат върху нея се избира по-ниска линиатура — 85 lpi. Предимства — евтина. Недостатъци — с течение на времето пожълтява, голямо нарастване на принтерската точка, не може да се използва за печат на висококачествени илюстрации.

Обемна хартия
Обемната хартия е подобна на вестникарската, но има по-голяма дебелина от нея. Това се дължи на по-малкия натиск при производството й. Теглото й варира от 49 до 90 г/кв. м, белота — 70–80%. Поради по-голямата дебелина на листа се използва основно при отпечатване на книги. Предимства — леки, но дебели страници (получава се по-обемно издание). Недостатъци — до голяма степен съвпадат с тези на вестникарската хартия.

LWC хартия
LWC (light­weight coated) хартията спада към промазаните хартии. Теглото й варира в рамките от 48 до 70 г/кв. м. Тази хартия е лека, а промазката й придава гладко покритие. Предимства — лека, евтина и подходяща за печат на масови издания– цветни бюлетини или списания. Недостатъци — недостатъчна плътност и изображенията прозират леко. Не е подходяща за висококачествени издания.

Офсетова хартия
Офсетовата хартия (off­set paper) е сред най-популярните за печатни произведения. Теглото й варира от 50 до 350 г/кв. м, белота — до 100%. Спада към непромазаните хартии (uncoated papers), затова обикновено на нея се печата със средни стойности на линиатурата — 133–150 lpi. Предимства — висока белота, сравнително непрозрачна, универсално приложение — листовки, брошури, книги, календари и т.н. Недостатъци — сравнително скъпа, често голямата белота, съчетана много текст води до умора на очите, не е подходяща за висококачествени издания.

Промазана хартия

Позната е и като хромова хартия (coated paper). Благодарение на промазката с минерално покритие при тези хартии се постига висока гладкост на листа, което го прави подходящ за висококачествен печат. Промазаните хартии могат да бъдат едностранно (етикети) или двустранно хромирани. В зависимост от вида на промазката биват гланц (glossy), мат (matte) и сатен (satin). Теглото й варира от 70 до 170 г/кв. м. Предимства — подходяща за висококачествен печат. Недостатъци — сравнително тежка и скъпа.

Специални хартии
В зависимост от нуждите на клиента могат да се използват и други хартии като: самозалепваща хартия, хартия с воден знак, паус, картон за карти за игра, каталожни дизайнерски хартии и т.н.

Класическа или дигитална печатница да използвам?

Зависи от нуждите ви. Ако изданието ще се печата в голям тираж — офсетовата печатница е по-изгодна. Ако обаче книгата е доста обемна, а пък тиражът е твърде малък, то дигиталната печатница често пъти е по-добрият избор. Проблем понякога може да се окаже по-нестандартният формат на книгата, който може да се окаже трудност за “дигиталката”

Как да калкулирам цената на книгата си?

Тоав е обширна тема и има доста издадени книги за издателския бизнес. Но на първо време, най-вече за любители, издаващи свои книги, може да се предложи един опростен вариант — сумата на общите разходи от предпечат, печат и реклама трябва да се умножи по 3,5. С две думи — да не превишава 30% от коричната цена, тъй като в нея влизат и авторският хонорар, отстъпката за книготърговците (която може да достигне до 40 и повече процента от коричната цена) и печалбата за самия издател.

Искам да издам книга. Колко ще ми струва?

Това е един от най-дългите и сложни въпроси, който се състои от множество променливи и съответно отговори. Производствените разходи по една книга се формират от няколко показателя — предпечат, печат, реклама, склад, търговски отстъпки. По-надолу ще се спра по-подробно на отделните пера.

Предпечат
В предпечата влизат набор на текст; сканиране (или заснемане) и обработка на илюстрации; създаване на макети; наливане на текста и оформление на страниците; създаване на съдържание, библиография, азбучни показалци и др.; стилово редактиране, кориигране, отпечатване на паус или филм.

Печат
При печата влияние оказват: тиражът, форматът на изданието, типа на хартията на тялото и картона на корицата, типът подвързия, допълнителни печатни процеси, като печат с допълнителни цветове, лакиране, биговане, топъл печат и др. Трябва да се обърне внимание и на факта, че при печата има фиксирани и плаващи разходи. Фиксираните разходи са константни — те не се променят в зависимост от тиража, но сумата от тях се разпределя върху целия тираж. Така по-високият тираж излиза с по-ниски производствени разходи за една бройка. Към тези разходи спадат например подготовката на плаките за печат — техния брой зависи само от броя страници, които трябва да се печатат.

Реклама
При калкулацията на разходите е добре всеки издател — професионалист или любител, да предвиди определена сума за промоция на изданието — за изработка на плакати, флаери, платена реклама в средствата за масова комуникация, екземпляри за водещите рубриките за нови книги и т.н.

Отстъпки
Една от най-честите грешки при калкулацията, най-вече на любителите издатели, е липсата на включен процент за книготърговците. Тези стойности никак не са малки и могат да достигнат до 35–40% от цената на коричната книга.

Какво е топъл и тампонен печат?

При топлия печат (hot stamp­ing) върху отпечатания продукт с помощта на загрято клише се нанася специално фолио (най-често златно или сребърно) и се получава релефен ефект.
Тампонният печат (pad print­ing) позволява отпечатване върху триизмерни обекти. Мек силиконов тампон взема изображението от намастилено релефно клише и го пренася върху обекта за печат.

Какво е ламиниране?

Ламинирането (lam­i­nat­ing) е процес при който върху отпечатаното изделие по термичен път се полага защитно фолио. Използва се най-често при отпечатване на корици, папки, баджове, календарчета, визитки и др.