Архив за етикет: стандарти

Флагът на ЕС

Този път ще се задоволя само с един линк към указанията как да се изобразява флагът на Европейския съюз. Подробни инструкции можете да откриете на портала на ЕС, при това преведени на български език. Ако се разтърсите в този портал, ще откриете и изобразени всички лога на институциите в ЕС, както и още доста информация, която би магла да ви свърши работа. Надявам се, колеги, тези линкове да ви бъдат от полза.

Има ли стандарти, свързани с набора и предпечтната подготовка?

БДС 6543:1985 “Вестници“
БДС ISO 6357:2004 “Документация. Заглавия на гърба на книги и други издания“
БДС ISO 2145:1999 “Документация. Номериране на разделите и подразделите в писмените документи“
БДС 824:1974 “Знаци коректурни“
БДС ISO 1086:2002 “Информация и документация. Заглавни листове на книги“
БДС ISO 4:2004 “Информация и документация. Правила за съкращаване на заглавни думи и заглавия на публикации“
БДС EN ISO 9706:2000 “Информация и документация. Хартия за документи и печатни издания. Изисквания за устойчивост на стареене” (ISO 9706:1994)
БДС 3538:1989 “Книги, брошури и списания“
БДС 1591:1975 “Математически знаци и правила за набиране на математически формули“
БДС 7765:1987 “Оригинали за полиграфическо репродуциране. Технически изисквания“
БДС 8200:1987 “Оригинали текстови авторски и издателски. Технически изисквания“
БДС 5180:1983 “Печатни пропагандни и рекламни изделия”,
БДС 1596:1973 “Транслитерация на българските думи с латински букви”