Тестове по история за националния изпит-тест по обществени науки след VII клас Тестове по история - корица

 

 


Дял I
Праистория и Древен Изток
Древна Елада

Древен Рим

Дял II