Наръчник по предпечат -
част 2: Adobe Photoshop 5.02 - Съдържание QuarkXpress 4 - корица

 

1. Уводни думи, понятия, термини и жаргони
1.1. Понятия и термини, свързани с компютъра
1.1.1. Какво ви е необходимо
1.1.2. Щракване, двойно щракване и влачене
1.1.3. Менюта, контекстно меню
1.1.4. Команди и диалогови кутии
1.1.5. Опции, полета и зони
1.1.6. Кратки клавишни команди
1.1.7. Мерни единици
1.2. Понятия и термини, свързани с фотографията
1.2.1. Осветеност и яркост. Директна и разпръсната светлина
1.2.2. Сенки и бликове. Средни тонове
1.2.3. Преден и заден план. Едър план
1.2.4. Висок и нисък ключ
1.2.5. Фактура
1.2.6. Негатив и позитив. Диапозитив
1.2.7. Постеризация
1.2.8. Колаж
1.3. Понятия и термини, свързани с илюстрациите
1.3.1. Векторни графики
1.3.2. Растерни графики
1.3.3. Файлови формати за илюстрации
1.3.4. Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)
1.3.5. Пътища
1.3.6. Цветови канали. Алфа канал
1.4. Понятия и термини, свързани с цветовите модели
1.4.1. CMYK цветови модел
1.4.2. RGB цветови модел
1.4.3. HSB цветови модел
1.4.4. LAB цветови модел

2. Инсталиране и работен екран на Adobe Photoshop
2.1. Инсталиране на Adobe Photoshop
2.2. Какво има на работния екран
2.2.1. Заглавна ивица
2.2.2. Ивица с менюта
2.2.3. Ивици за превъртане
2.2.4 Палитри
2.2.5. Линия на състоянието
2.3. Кутия с инструменти
2.4. Палитра Navigator
2.5. Палитра Info
2.6. Палитра Color
2.7. Палитра Swatches
2.8. Палитра Brushes
2.9. Палитра History
2.10. Палитра Actions
2.11. Палитра Layers
2.12. Палитра Channels
2.13. Палитра Paths
2.14. Рулери, водачи и мрежи
2.14.1. Рулери
2.14.2. Водачи
2.14.3. Мрежа
2.15. Навигиране в екрана
2.15.1. Увеличаване и намаляване на изображението
2.15.2. Подреждане на илюстрациите
2.15.3. Създаване на изображение за преглед

3. Настройки в Photoshop
3.1. Настройки с командата Preferences
3.1.1. General
3.1.2. Saving Files
3.1.3. Display & Cursors
3.1.4. Transparency & Gamut
3.1.5. Units & Rulers
3.1.6. Guides & Grid
3.1.7. Plug-Ins & Stratch Disks
3.1.8. Memory & Image Cashe
3.2. Настройки на Adobe Gamma
3.3. Настройки от командата Color Settings
3.3.1. RGB Setup
3.3.2. CMYK Setup
3.3.3. Grayscale Setup
3.3.4. Profile Setup
3.3.5. Команда Profile To Profile
3.4. Настройки на цветовете във версия 5.0.2

4. Работа с файлове
4.1. Създаване на нов файл
4.2. Запазване на файл.
4.3. Команда Revert
4.4. Отваряне на съществуващ файл
4.5. Команда Place
4.6. Команда Import
4.7. Команда Export
4.8. Команда Automate
4.9. File Info
4.10. Отпечатване и цветоотделяне

5. Сканиране на илюстрации
5.1. Подготовка на илюстрациите за сканиране
5.2. Настройване на монитора за сканиране
5.3. Настройване опциите на Scanner Control

6. Селекции, маски и пътища
6.1. Няколко общи команди
6.2. Селекции
6.3. Маски и канали
6.4. Пътища

7. Редактиране на илюстрации
7.1. Редактиране на Bitmap илюстрации
7.2. Редактиране на RGB илюстрации
7.3. Редактиране на илюстрации в Grayscale
7.4. Създаване на двутонови изображения

8. Рисуване, оцветяване и запълване
8.1. Настройване на четките
8.2. Палитри за цветове
8.2.1. Палитра Color Picker
8.3. Рисуване с инструмент Спрей
8.4. Рисуване с инструмент Четка
8.5. Рисуване с инструмент Историческа четка
8.6. Рисуване с инструмент Гума
8.7. Рисуване с инструмент Молив
8.8. Запълване с цвят
8.9. Създаване на градиентни преливания
8.10. Затъмняване и просветляване на части от изображението. Инструментът Гъба
8.11. Омекотяване, изостряне и размазване на изображението
8.12. Запълване с цвят или шаблон
8.12.1. Команда Fill

9. Слоеве. Работа със слоеве
9.1. Създаване на слой
9.1.1. Създаване на слой с изображение от друга илюстрация
9.1.2. Създаване на слой от селекция
9.1.3. Създаване на слой с командата New Layer
9.1.4. Създаване на слой с командата New Adjustment Layer
9.1.5. Създаване на нов слой от палитрата Layers
9.2. Създаване на копие на слой
9.3. Изтриване на слой
9.4. Показване на слоевете и превключване между тях
9.5. Свързване и подреждане на слоеве
9.6. Трансформиране на слоеве
9.7. Групиране на слоеве
9.8. Превръщане на изображението от слоя в селекция
9.9. Маска на слой
9.10. “Пробиване” на слой
9.11. Подравняване на слоеве
9.12. Специални ефекти при слоевете
9.13. Обединяване на слоеве
9.14. Създаване на текстови слоеве

10. Филтри
10.1. Филтри Artistic
10.2. Blur
10.3. Brush Strokes
10.4. Distort
10.5. Noise
10.6. Pixelate
10.7. Render
10.8. Sharpen
10.9. Sketch
10.10. Stylize
10.11. Texture
10.12. Video
10.13. Other
10.14. Digimark

11. Допълнителни команди
11.1. Команда Replace Color
11.2. Команда Selective Color
11.3. Команда Channel Mixer
11.4. Команда Invert
11.5. Команда Equalize
11.6. Команда Posterize
11.7. Команда Apply Image
11.7. Команда Calculations
11.7. Палитра Actions
11.7.1. Създаване на нов скрипт
11.7.2. Редактиране на скрипт

Приложение 1 - Кратки клавишни команди
Приложение 2 - Actions
Азбучен показалец