Привилегировани гледни точки - съдържание Райчев - корица

 

Предговор
I лекция
За модерността и нейния разпад

1. Съизмеримостта и главният предразсъдък на модерната социална теория
2, 3, 4. Некласическа теория. Две противоположни изисквания пред некласическото теоретизиране
5, 6. Изходни определения на привилегированата гледна точка


II лекция
Структури на дейността. Дейност и общуване като противоположности

1. Елементарно действие, дейност, операция
2, 3. Социализиран природен процес
4, 5. Оръдие
6, 7, 8. Дейност и общуване


III лекция
Вещите като носители на обществени отношения

1. Елементарна социална криза
2, 3, 4. Вещите като “погълнали” човешки отношения
5. “Жива” и “мъртва” власт. Социален ред
6. За теорията на посредническите структури
7. За проблема “власт - собственост”


IV лекция
Невидимите структури на властта

1. Машина
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Артефактичен анализ. Върху примера на артефакта “Ученически бележник”
11. Идеология
12. За символа


V лекция
Надиндивидуално самосъзнание

1, 2. Трансценденцията като привилегирована гледна точка
3. Отвъдното като “онтология” на властта


VI лекция
Сталкер

1. Условия за възможност
2, 3. Зона. Възможни пози в Зоната


Заключителни илюстрации
Поведението - средство и неидентичността на “аз”-а.
Степени на разгръщане

Деян Деянов. За границите на социологията на мъртвия човек
Бележки

Литература

Pro domo sua