Пълна предпечатна подготовка

Предпечатната подготовка включва следните стъпки:

 

Създаване на идеен проект

Създаването на проект от нулата е един от най-трудните моменти в рекламно-издателската дейност. Често това не е по силите само на един човек, затова използваме услугите на добри професионалисти в своите специалности - копирайтъри, художници, дизайнери, уеб програмисти, технически секретари. За всеки проект, след като обстойно изучим заданието, спецификата на проекта и нуждите на клиента, предлагаме 2 или 3 варианта. От избрания вариант при нужда разработваме още 2 или 3 варианта, докато бъде избран най-подходящият за клиента. Можем да предложим разработка на фирмена идентичност, създаване на лого и слоган, запазени шрифтове и цветове, разработка на фирмена акциденция.

В областта на периодиката предлагаме разработка на графика за вестници, фирмени бюлетини, списания или нюзлетъри. Разработката включва създаване на глава на изданието, определяне на формата и структуриране на страниците. Избираме и създаваме стилове за всички печатни елементи - надзаглавия, заглавия, подзаглавия, основи текстове, рубрики, вътрешни заглавия и др., начин на оформление на страниците според типа на публикациите. Можем да предложим и пакетна оферта: създаване на идеен проект, макети на страниците, набор и предпечат, ангажиране на коректор и технически секретар, отпечатване и доставка на готовия продукт до клиента.

Ако клиентът желае да издава книга, в зависимост от характера на изданието, желанието и възможностите на клиента, можем да предложим подходящ формат, хартия и корици, типографско оформление - избор на шрифтове, отстъпи, колонцифри, оформление на титулни страници, библиография, индекс и др.

Нагоре

Набор на текст, таблици и формули

След като един проект вече е създаден, необходимо е той да придобие "плът и кръв". Едно от първите неща в този случай са наборът на текстове. Можем да предложим на своите клиенти набор на текст, на таблици и на формули. Наборът се оформя според изискванията на БДС - 60 удара на ред, 30 реда - общо 1800 знака на страница. Ако трябва да се набират обемни текстове или спешни поръчки, разчитаме на наши външни сътрудници, които да ни помогнат в срочното завършване на задачата.

Ако клиентът желае само набор, бе последващо наливане на текста в издание, в цената е включено 1 хартиено копие за коректури и редакция. Окончателният вариант клиентът го получава на хартия или по желание като pdf или HTML файл.

Набраните текстове предаваме като файлове на дискета или CD. Файловете могат да бъдат във формати за MS Word - .DOC, .RTF, .TXT, Open Office - .ODT, MS Excel - .XLS или .PDF, .HTML, .XML.

Нагоре

Заснемане на обекти

Нерядко клиентите ни се нуждаят от фотографии за техните рекламни или други печатни материали. Освен популярните банки за оригинални фотографии, които можем да предложим, ние правим и собствени фотосесии. За целта разполагаме със собствена професионална техника, но в зависимост от спецификата на задачите разчитаме на помощта и на външни специалисти фотографи.

Винаги препоръчваме на нашите клиенти при възможност да използват фотографии от специално заснета за тях фотосесия - така те могат да се откроят сред конкуренцията с оригинална и професионално изпипана визия, вместо да използват стари илюстрации от десетките пиратски дискове, които изключително често се срещат в рекламите и печатните материали на по-непретенциозните фирми.

Нагоре

Сканиране и обработка на илюстрации

Добрата илюстрация е сърцето на печатния материал - бил той рекламен или публицистичен. За нашите клиенти предлагаме сканиране на илюстрации с професионален скенер с оптическа разделителна способност до 4800 dpi.

Могат да се сканират негативи и диапозитиви - както с "лайка" формат - 24х36 мм, така и 60х60 иил 60х90 мм. Освен тях можем да сканираме позитивни носители (снимки, печатни оригинали, ксерокопия и др.) с размер до А4. В случай на необходимост могат да бъдат сканирани много по-големи печатни оригинали (например страници от вестници с формат А2), които да се наставят от отделни сканирани елементи.

Освен сканирането предлагаме и обработка на сканираните материали с цел подобряванена тяхното качество - фоторетуш, изостряне на контури и контраст, подобряване на цветове и коригиране на цветово отместване. Сканираните илюстрации предоставяме във формати за Adobe Photoshop - .PSD, .JPG, . PNG или.TIFF.

Нагоре

Графично оформление на проекта

След като е създадена първоначалната идея, текстовете са набрани, а илюстрациите - заснети или сканирани, остава може би най-отговорната част - графичното оформление. Дори и най-добрият текст и най-оригиналната илюстрация, ако не бъдат оформени както трябва, губят до голяма степен своето послание. Затова ние отделяме изключително внимание на този елемент от процеса на предпечатната подготовка.

За тази цел освен на нашия богат опит разчитаме и на външни сътрудници - професионалисти в дизайна, художници и уеб дизайнери. С тяхна помощ и като се съобразяваме със спецификата на клиентските изисквания ние се опитваме да постигнем максимално добро качество на нашите продукти.

Това, което се опитваме да внушим на нашите клиенти, е да не се подлъгват от капризите на собствените си предпочитания и вкусове, а да се доверят на истинските професионалисти в бранша на рекламата и предпечата, за да получат накрая един ефектен и най-важното - работещ за тях продукт.

Нагоре

Коригиране и стилово редактиране на текстове

Текстовете нерядко са "ахилесовата пета" на мнозина. Дори и водещи фирми, издателства или редакции си позволяват да публикуват реклами или текстове с фрапиращи стилови, правописни и пунктуационни грешки.

Ние смятаме, че ако добрата илюстрация е сърцето на публикацията, то добрият текст е неговата душа. Затова обръщаме специално внимание на качеството на текстовете, които работим за нашите клиенти.

Предлагаме освен коректор за набраните текстове, така и помощта на стилов редактор за финално изглаждане на готовия продукт. Препоръчваме на нашите клиенти, ако държат на перфектни текстови послания, винаги да се възползват от услугите на нашите сътрудници в областта на стилистиката, пунктуацията и правописа.

Нагоре

Форматиране на електронни книги (e-books)

В последните години електронните книги (e-books) претарпяват истински пазарен бум. Затова и ние от 2011 г. предлагаме новата услуга форматиране на файлове за електронна публикация.

По желание на клиентите ние можем да форматираме техни съществуващи файлове и да ги подготвим за отпечатване в желан от тях формат - epub, azw (mobi).

За тези, които тепърва искат да правят издания можем да предложим успоредно изработване на файлове за хартиено и електронно издание.

Нагоре