Създаване на електронна публикация в PDF формат

От доста години електронният формат PDF, създаден от фирмата Adobe, се е наложил като стандарт за електронен документ. Предимството на този формат е, че независимо на каква програма е създаден един документ - било за текстообработка, за предпечат, за обработка на растерни илюстрации или за създаване на векторни графики, експортиран като pdf, той изглежда така, както е създаден в оригиналната програма. И всеки, който има инсталирана безплатната програма Adobe Acrobat Reader, може да отвори, прочете или попълва този документ.

На нашите клиенти предлагаме като стандартна услуга записването на всеки техен документ и като pdf файл. Така освен с печатно копие и оригинален файл, те разполагат и с електронен файл на техните публикации, които могат да изпращат или публикуват в интернет, да разпечатват на обикновен настолен принтер, без да им е необходимо да притежават програмата на която е създаден или знанията и уменията да работят с нея.

В зависимост от изискванията на клиента pdf файловете могат да имат различни степени на защита - да не се редактират, да не се печатат и др.; или редактируемост - възможност да се активират хипервръзки или да се попълват формуляри и др.