В света на средновековните българи - между реалното и въображаемото - съдържаниеВ света на средновековните българи - корица

 

Уводни думи
Универсално - регионално - локално в историко-апокалиптичната книжнина в средновековна България
Александър Македонски, Кавказ и проблемът за границата: осмисляне на пространството на цивилизацията сред волжките и дунавските българи
Михаил, Петър, Йоан, Асен: в размисъл за властта на името-символ и за името - символ на власт в средновековна България
Образи и имена на злото и болестта в старобългарската литература
Поглед към някои древни вярвания и представи у българите (два примера)
Мартеницата (из символния “език” за изначалието у българите)
Развитие на концепцията за сакралния цар у хазарите и българите през Ранното средновековие
Владетел, политическа идеология и поведенчески стереотипи в Pax Nomadica през VIII-IX в. (за някои паралели в българската и уйгурската история)